Telèfons d’interès

Ajuntament de la Garriga93 860 50 50
  
SERVEIS 
  
Bombers 93 849 60 80
Consell Comarcal del Vallès Oriental93 860 07 00
Enher93 879 40 17
Estabanell i Pahisa93 871 51 26
Gas Natural Avaries900 75 07 50
Gas Natural Informació900 76 07 60
Jutjat de Pau 93 860 58 10
L'Esplai93 871 62 02
Mossos d'Esquadra 088
Oficina de Català93 860 59 94
Oficina Tributària93 472 91 04
Parròquia93 871 46 91
Policia Local93 871 8092
Servei Local d'ocupació93 860 50 50
Sorea (servei d'aigües) 93 871 46 25
Taxis municipal 93 871 74 74
Urgències93 860 91 09 / 900 770 077
Vilanova (servei d'aigües)93 871 45 78
  
  
SANITAT 
 
Benestar Social93 871 90 95
CAP la Garriga93 860 58 97  
Creu Roja93 861 12 40
Farmàcia Comaposada93 871 83 14
Farmàcia Crespi93 871 69 97
Farmàcia Ferrarons93 871 81 28
Farmàcia Suñol93 871 46 86
Farmàcia Viñamata 24h Granollers93 879 40 18
Hospital de Granollers93 842 50 00
Sanitat Respon902 111 444
Urgències mèdiques061
 
 
ESPORTIU 
 
Pavelló de Can Violí93 871 83 12
Piscines la Garriga93 861 20 82
Poliesportiu Can Noguera93 871 82 33
 
 
CULTURA 
 
Biblioteca Municipal93 871 88 87
Sala Joan Garriga93 860 50 50
Sala Municipal d'Exposicions93 860 50 50
Teatre de la Garriga, El Patronat93 871 84 43
 
 
JOVENTUT 
 
Casal de Joves93 871 82 21
Punt d'informació Juvenil93 871 83 28
 
 
COMUNICACIÓ 
 
La Garriga Digital.cat698 578 064  
Radio Silenci93 841 86 19