Onze de setembre, camí cap a la llibertat

0

Fa molts juliols, concretament el del 1713, les tropes imperials abandonaven la ciutat de Barcelona a la seva sort, i a les seves pròpies forces per defensar-se contra enemics molt superiors en nombre. La Junta de Braços, el govern de Catalunya en aquell moment es va reunir i va decidir la resistència fins les últimes conseqüències. La història ha preservat un únic document d'aquella reunió: es tracta del ban emès per el Consell de Cent i dirigit als jurats de la Garriga per informar-los de la decisió presa per la ciutat de resistir. Un document que es preserva a la Biblioteca de Catalunya i que a més d'assenyalar que els nostres avantpassats garriguencs també participaren intensament de la resistència barcelonina, mostra la resolució catalana de preservar, si calia fins la mort, les llibertats del país. 

Per una millor gestió dels residus

0

Vull transcriure notes del Fòrum Estratègia Catalana Residus Zero:

“A Catalunya s’ha fet una primera ordenació en la gestió de residus, amb uns resultats deficients en reducció i aprofitament de recursos. Això ha de canviar. Com més residus i contaminació, més cura hem de tenir de l’ús excessiu de recursos abocats. Hem de dissenyar una política industrial i una ordenació de la distribució i el consum.

Centenari de la Fundació Asil-Hospital

0

El 1910 una desena de garriguencs crea la Junta de Caritat de la Garriga, que va ésser la precursora de l’actual Fundació, amb l’objectiu d’acollir els pobres i poder satisfer les seves necessitats bàsiques i també donar cobertura als malalts domiciliaris. Enguany se celebra el seu centenari i, durant tots els anys, ha complert amb els seu objectiu, ja sigui com a hospital o com asil.

El personal municipal de l’Ajuntament de la Garriga seguim dient prou

0

El mes de juny passat, un col·lectiu format per personal tècnic de l’Ajuntament de les categories A2 i C1 vam decidir assenyalar situacions relacionades amb el clima laboral i l’organització i valoració del nostre treball, que s’estaven donant al consistori des de feia temps. I, alhora, vam fer una sèrie de reivindicacions que tenien a veure amb l’eliminació de les diferències de retribució entre personal de la mateixa categoria i amb el reconeixement de la disponibilitat fora de la jornada que té el personal.

Encara la immersió

0

Semblaria que no cal insistir en temes que fa anys estan prou debatuts i aclarits però, arran de la sentencia del Tribunal Suprem, potser val la pena tornar a tractar el tema del bilingüisme a Catalunya i dels programes d’immersió lingüística a l’escola. En primer lloc cal posar-nos d’acord sobre què entenem per bilingüisme perquè algunes posicions, de vegades, semblen voler indicar amb aquesta defensa del bilingüisme una manera de convivència lingüística que consisteix en què una part de la població ha de conèixer les dues llengües i una altra part només cal que en conegui bé una, la qual cosa implicaria una societat que no promou el bilingüisme sinó la discriminació lingüística d’una part de la ciutadania. En segon lloc la immersió lingüística és pròpiament un mètode que consisteix a escolaritzar els nens i les nenes en una llengua diferent de la parlada a casa quan aquesta, la parlada a casa, és socialment dominant i està assegurada.

I Concurs de Poesia de Dones d’Ara

0
Categories:
A: De 14 a 18 anys.
B: De 18 a 60 anys.
C: Majors de 60 anys.
Data límit de presentació: De l’1 de febrer al 28 de Febrer del 2013.
Veredicte: 8 de març del 2013.
El concurs està obert a les franjes d’edat descrites en l’apartat de Categories i
l’autor/a ha de ser de la comarca del Vallès Oriental.
El poema ha de ser original i inèdit, no pot haver estat guanyador anteriorment en un
altre concurs, de tema lliure. L’extensió del poema no pot superar els 50 versos.
Hauràn d’estar escrits en Català.
Els poemes es poden presentar a través de:
1. Correu electrònic a la direcció: donesdaralg@hotmail.com:
S’han d’adjuntar els arxius següents:
- El poema (signat amb pseudònim).
- Dades personals del pseudònim: nom, cognoms, adreça, telèfon, DNI, edat i
categoria en la que es participa.
2. Correu ordinari a nom de l’ Associació Dones d’Ara, C/Sant Francesc, 54-D, 08530
La Garriga.
S’ha d’adjuntar:
- El poema en full DIN-A4 (signat amb pseudònim).
- Un sobre on s’indicaràn les dades personals del pseudònim: nom, cognoms, adreça,
telèfon, DNI, edat i categoria en la que es participa.
L’entitat organitzadora podrà publicar en els medis i xarxes socials els poemes
guanyadors.
L’entrega de premis es farà el 8 de març a l’Auditori de Música de La Garriga.
Els poemes guanyadors es llegiran durant l’acta d’entrega de premis per l’autor/a.
El jurat estarà format per la junta directiva de l’Associació Dones d’Ara. Aquest, pot
declarar desert el concurs o una de les seves categories si es considera que cap de les
obres té suficient qualitat.
La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.
Premis:
Categoria A: 50 euros.
Categoria B: 100 euros
Categoria C: 100 euros.

L'Associació Dones d'Ara, de la Garriga, organitza el seu primer concurs de poesia, amb premis que van dels 50 fins els 100 euros, depenent de la categoria.

A continuació podeu veure les bases del concurs:

Categories:

A: De 14 a 18 anys.

B: De 18 a 60 anys.

C: Majors de 60 anys.

Data límit de presentació: De l’1 de febrer al 28 de Febrer del 2013.

Les polítiques de recursos humans són inexistents i poc transparents

A l’Ajuntament de la Garriga, no es fomenta el treball en equip: tot depèn de la voluntat i preparació del personal que, a més,...

Biodièsel i energies netes

0

Ja fa cent vint-i-dos anys que en Rudolf Diesel va experimentar el funcionament de motors per vehicles amb olis vegetals, o sigui que parlar de combustibles d’origen no fòssil ve de lluny, no és una moda. Així ens ho va explicar ahir a l’Aula de la Universitat a l’Abast la Dra. Carme Brosa, Catedràtica de la Universitat Ramon Llull i Directora del Laboratori d’Esteroides del departament de Química Orgànica de l’Institut Químic de Sarrià. 

Boscos i energia

0

Fa uns dies escrivia en aquest diari (Paisatges idíl·lics) explicant com de bonic que és el nostre entorn, com de fantàstiques que són les nostres comunicacions i tot un seguit de contrastos sensorials al voltant d’on vivim. El vaig escriure en clau d’humor. Si que és cert que en moltes ocasions el món és caòticament meravellós, però de la mateixa manera és caòticament desastrós.

Caiguda de les vendes en els comerços autònoms

0

Les vendes minoristes del comerç no creixen en el conjunt del país i en quasi tots els formats comercials, excepte en les grans cadenes que absorbeixen en part les caigudes d’altres sectors. L’ocupació d’aquest sector també disminueix, però ho fa molt més ens els formats de les Grans Superficies que en el comerç autònom o familiar.

L’índex general de comerç minorista a preus constants registra una variació intermensual del 7’4% el juny respecte el mateix mes de l’any anterior i d’un 5,5% en el primer semestre de l’any, segons les dades publicades en l’INE. Aquests registres són lleugerament més moderats en la seva caiguda respecte als dels mes de maig, però segueixen sent molt negatius.

AUTORS

77 ARTICLES0 COMENTARIS
35 ARTICLES0 COMENTARIS
21 ARTICLES0 COMENTARIS
17 ARTICLES0 COMENTARIS
15 ARTICLES0 COMENTARIS
13 ARTICLES0 COMENTARIS
13 ARTICLES0 COMENTARIS
12 ARTICLES0 COMENTARIS
11 ARTICLES0 COMENTARIS
10 ARTICLES0 COMENTARIS
10 ARTICLES0 COMENTARIS
8 ARTICLES0 COMENTARIS
8 ARTICLES0 COMENTARIS
5 ARTICLES0 COMENTARIS
5 ARTICLES0 COMENTARIS
4 ARTICLES0 COMENTARIS
3 ARTICLES0 COMENTARIS
1 ARTICLES0 COMENTARIS
1 ARTICLES0 COMENTARIS