Parelles artístiques i artesania contemporània a l’EMAD