Ordre del dia del Ple municipal de febrer de 2020

0
336
Fotografia del Ple municipal del 30 d'octubre de 2019 (OAMC)

Aquest dimecres dia 26 de febrer de 2020, a les 19 h, tindrà lloc un nou Ple municipal a la Garriga, com sempre, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, amb la presència dels representants de tots els grups polítics del poble. La sessió es podrà seguir en directe, presencialment o a través de l’emissora local Ràdio Silenci (107.4 de la FM). Aquest n’és l’ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

Despatx d’ofici

2. Expedient 1640/2020. Despatx d’ofici sessió ordinària del ple de febrer de 2020.

3. Expedient 1576/2020. Donar compte al Ple dels informes de la Tresoreria municipal relatius a la remissió de dades al MINHAP de la morositat i període mitjà de pagaments a proveïdors (PMP), corresponents al 2n, 3r i 4t trimestre del 2019.

4. Expedient 9539/2019. Donar compte al Ple de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a la remissió de dades al MINHAP dels costos efectius de l’Ajuntament corresponents a l’exercici econòmic del 2018.

5. Expedient 1577/2020. Donar compte dels informes de la Intervenció relatius a la remissió de dades al MINHAP de l’execució del pressupost del 2n, 3r i 4t trimestres del 2019.

URBANISME

6. Expedient 1172/2020. Aprovació Avanç de la “Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística del municipi de la Garriga referent al sector B3 Can Vilanova”.

7. Expedient 1175/2020. Aprovació Avanç de la “Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística del municipi de la Garriga referent al sector B4 Can Poi.

SECRETARIA

8. Expedient 10970/2019. Sol·licitud al Departament d’Ensenyament d’autorització de desafectació de l’habitatge dels mestres, ubicat al carrer de Pere Ballús 27.

9. Expedient 443/2020. Denúncia del conveni amb la Fundació Privada Martí l’Humà d’Estudis Universitaris de la Garriga (FUMH).

10. Expedient 11836/2019. Ratificació de la Resolució d’alcaldia de data 12 de febrer de 2020 de rectificació de l’error material d’aprovació de les tarifes del servei municipal de taxi per a l’exercici 2020.

11. Expedient 350/2020. Aprovació de l’encomanda de gestió i del Conveni Tipus sobre l’assumpció per la Diputació de Barcelona de la Gestió Informatitzada del Padró d’Habitants (AGIPH).

Contractació

12. Expedient 551/2017. Imposició de penalitat econòmica a l’adjudicatària del contracte de serveis de neteja de dependències municipals.

13. Expedient 551/2017. Aprovació de la segona pròrroga del contracte de servei de neteja de dependències municipals.

Recursos Humans

14. Expedient 1195/2020. Aprovació de l’increment del 2% de les retribucions dels empleats públics de l’Ajuntament de la Garriga i de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació amb efectes a partir del 01/01/2020.

INTERVENCIÓ

15. Expedient 11262/2019. Aprovació de la modificació del model de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics de l’Ajuntament de la Garriga i de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació.

16. Expedient 1326/2020. Aprovació Pla Estratègic Subvencions.

17. Expedient 1256/2020. Expedient de modificació de les bases d’execució del pressupost corresponent a l’exercici econòmic del 2020.

18. Expedient 1575/2020. Aprovació de la modificació de l’ordenança municipal no fiscal núm. P04, reguladora dels preus públics pels serveis de cursos de formació i altres activitats culturals, per la inclusió d’un nou preu públic per la venda del llibre “Interpretació del Patrimoni. Com provocar pensaments, preguntes i significats”.

Informes de l’alcaldia

19. Expedient 403/2020. Donar compte al Ple de l’Aprovació del Pla Estratègic de Turisme 2019-2023, aprovat mitjançant Resolució d’alcaldia de data 10 de febrer de 2020.

Mocions

20. Expedient 1871/2020. Moció del grup municipal ERC-Acord-AM, MOCIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES.

Precs i Preguntes

21. Expedient 1876/2020. Precs i Preguntes de la sessió ordinària del ple de 26 de febrer de 2020.

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.