La Garriga Digital.cat: Vostè encapçala la candidatura d’ERC amb Acord en substitució de la Neus Marrodán, que també en forma part, a la tercera posició. A què es deu aquest canvi?

Dolors Castellà: La companya Neus Marrodán ha encapçalat el projecte aquests darrers quatre anys. Per motius professionals ha demanat no fer-ho més però continuar participant-hi de forma activa i rellevant. Els seus coneixements, experiència i la seva implicació la fan una peça clau en el projecte per la Garriga.

LGD: Presenten una “llista cremallera”, què ens en pot dir?

DC: Treballem cap a la igualtat entre dones i homes i tenim protocols per a dur-ho a terme. Creiem que cal aplicar-nos-els des de la primera acció. ERC va aprovar un pla d’igualtat on, entre altres mesures, diem que cal fer llistes cremallera a tots els municipis de més de 3.000 habitants. La discriminació positiva ens obliga a buscar i trobar dones que ocupin llocs rellevants en la nostra organització. Hem de predicar amb l’exemple.

LGD: Vostès han governat amb CiU i PDeCAT els darrers 8 anys. Com valora el pacte de govern un cop finalitzada la legislatura? És factible que es repeteixi?

DC: La nostra responsabilitat en el pacte de govern és màxima. Hem après molt i l’experiència i el treball continuat ens fa més forts. Ha estat un temps aprofitat i no massa difós pel que fa a les nostres àrees. Hem treballat molt i ens hem pogut visualitzar poc. De cara a nous pactes caldrà tenir en compte els programes dels altres partits, a nivell municipal i també a nivell de país. Caldrà tenir molta paciència i no fer res precipitadament.

Les persones han de ser al centre de totes les polítiques. La meva professió i la meva experiència com a tècnica municipal marquen la meva concepció de la política

LGD: Professionalment vostè s’ha dedicat a l’àrea d’atenció a les persones. Hem de preveure que serà un dels eixos principals del seu eventual mandat?

DC: Les persones han de ser al centre de totes les polítiques. La meva professió i la meva experiència com a tècnica municipal marquen la meva concepció de la política que no és altra que treballar perquè tothom pugui tirar endavant el seu projecte de vida individual i col·lectiu amb igualtat de condicions.

LGD: El servei de mediació per llogar pis amb garanties és un primer pas de les polítiques de justícia social i de servei a les persones que volen implementar?

DC: El servei de mediació de lloguer assequible és un dels passos, juntament amb els ajuts per accedir a un habitatge, per a mantenir-lo, per a rehabilitar-lo, l’assessorament per no perdre’l… tots aquests ajuts són de caire preventiu. Ara cal fer polítiques valentes en habitatge i passar a construir habitatges de lloguer social. Hi ha un projecte a punt de 54 habitatges, al carrer Martí l’Humà (Can Noguera), de 14 més que poden anar a la zona de Ca n’Illa i de 3 més a la zona de la Torre del Fanal. L’habitatge ha de ser un dret subjectiu com ho és l’educació o la sanitat. És el gran repte que tenim davant a nivell de municipis i de país.

Ara cal fer polítiques valentes en habitatge i passar a construir habitatges de lloguer social. Hi ha un projecte a punt de 54 habitatges, al carrer Martí l’Humà, de 14 més que poden anar a Ca n’Illa i de 3 més a la zona de la Torre del Fanal

LGD: El jovent i la gent gran són dos segments especialment vulnerables. Quines propostes concretes fan en aquest àmbit?

DC: Tots dos segments estan inclosos en les propostes que fem en el programa electoral per a la població en general. Concretament, però, tindrem una atenció especial per a l’habitatge en aquests dos col·lectius. I pel que fa a joves i adolescents, ampliarem el casal de joves amb noves propostes, treballarem la formació dual i estudiarem noves ofertes d’oci al poble. Pel que fa a la gent gran, dotarem de serveis al domicili perquè els que tinguin mancances puguin viure el màxim de temps possible a casa seva en bones condicions, si ho desitgen; alhora, promocionarem un programa d’activitat física saludable i fomentarem la seva participació a través de la creació del Consell de la Gent Gran.

LGD: Quines mesures tenen previst implementar per fomentar la pràctica esportiva més enllà de l’entorn competitiu, com expliquen en el seu programa electoral?

DC: La creació del parc esportiu i lúdic de Can Terrers permetrà la pràctica d’esports molt diversos a l’aire lliure per a diferents edats i col·lectius. També l’entramat de camins a peu i en bicicleta que connectaran amb l’anella verda jugarà un paper important en el foment de la pràctica esportiva.

LGD: Quina finalitat té la Comissió de Salut que volen crear?

DC: Interpretem la salut com un fet comunitari. La creació d’una comissió de salut posa en relació diferents actors del camp de la salut: ABS, entitats, clubs esportius, casal de la gent gran i tots els actius del poble. A més d’un òrgan participatiu, també serà un òrgan dinamitzador de les polítiques preventives envers la salut comunitària. Organitzarà i prioritzarà les accions concretes que poden anar des de passejades saludables fins a estudi dels efectes de les línies d’alta tensió prop de la ciutadania…

LGD: En què consisteix l’Escola d’Adults que projecten? I el Consell de Cultura?

DC: Pel que fa a l’Escola d’Adults, creiem que la Garriga necessita poder optar a una formació continuada i a la mida de les necessitats de les persones en els seus diferents moments vitals. Cal suport educatiu i formatiu a col·lectius que s’han d’incorporar a feines i no ho poden fer perquè no disposen de la titulació corresponent, així com a col·lectius que necessiten alfabetitzar-se en català i/o castellà per a regularitzar la seva situació al país. També cal atendre persones que volen accedir a la universitat i els cal tutoria per a les proves de majors de 25 anys i a persones de totes les edats que volen actualitzar els seus coneixements informàtics i digitals.

Quan parlem del Consell de Cultura, hem de pensar que tot consell és un òrgan de participació i, com a tal, pretén coordinar un seguit de persones representants de diferents sensibilitats i diferents entitats que tenen per objectiu fer un diagnòstic i propostes en un temps determinat, que garantint la màxima representació, impulsin les dinàmiques culturals del poble. La participació és bàsica en la interrelació de les persones.

La creació del parc esportiu i lúdic de Can Terrers permetrà la pràctica d’esports molt diversos a l’aire lliure. També l’entramat de camins a peu i en bicicleta que connectaran amb l’anella verda jugarà un paper important en el foment de la pràctica esportiva

LGD: Sensors als semàfors, a les escombraries, augment del patrimoni municipal, nou tanatori, nou web, nova app, subvencions i ajuts per les energies renovables, anàlisi d’ADN per les deposicions dels animals… l’Ajuntament té prou recursos per assumir totes aquestes noves propostes?

DC: Són propostes que cal calendaritzar i prioritzar. Totes elles poden tenir ajuts d’altres administracions si fem bé la feina. L’important és tenir el projecte a curt, mig i llarg termini que sigui realista, calendaritzat i pressupostat.

LGD: Els darrers quatre anys han estat al capdavant de la regidoria de Comerç. Proposen una línia continuista o tenen en ment novetats destacables?

DC: Proposem continuar el treball fet  pel que fa a l’acompanyament actiu als comerciants, però, a més, volem fomentar la producció local i el consum de proximitat i de Km 0. Apostem molt fort pels projectes «fem poble» i «arrela’t», que marquen les relacions entre el consumidor, el productor, el comerciant i l’administració per a obtenir una interrelació fluida. El nostre projecte de poble inclou moltes mesures complementàries que afavoreixen el comerç local, com ara l’augment d’aparcaments, la pacificació de carrers…

LGD: Vostès parlen de canvi de paradigma, de passar del concepte “d’oferir participar” al de “fomentar la participació”. Com?

DC: Els grans conceptes com ara el de participació requereixen de concreció per a poder-los dur a terme. Creiem que la participació cal fomentar-la, anar-la a buscar, acompanyar-la, fer-la aflorar. Per això cal la creació de consells sectorials on s’agrupen un seguit de persones i col·lectius interessades en un determinat tema per a estudiar i fer propostes de millora. També cal que l’administració es doti dels professionals dinamitzadors adequats per a materialitzar aquesta transformació que va d’oferir participar a fomentar la participació. I per últim, i de forma complementària, cal tenir a l’abast les eines tecnològiques necessàries per a facilitar tot el procés intentant no excloure ningú.

Apostem molt fort pels projectes «fem poble» i «arrela’t», que marquen les relacions entre el consumidor, el productor, el comerciant i l’administració per a obtenir una interrelació fluida

LGD: Pel que fa a la revisió del POUM, per vostès la ciutadania és qui ha de decidir quin poble vol al futur. Però de ben segur que ERC amb Acord defensa un model de poble concret…

DC: Nosaltres apostem pel model que redueix el creixement en extensió: això vol dir no construir a can Violí, ni a can Poi; pel model que busca completar la trama urbana, o sigui, construir a la zona dels horts de la Doma però replantejant la proposta actual i incorporar Tremolencs al sòl urbà i poder donar llicències. Apostem pel model que trobi estratègies per evitar immobles buits: transformar locals en habitatges, alternatives de divisió o parcel·lació de grans cases i finques… i també per fer un urbanisme municipal proactiu que provoqui canvis i estimuli la connexió est-oest del poble: pont de la Doma, millora de la connexió de l’aparcament de la Sínia amb el centre o la pacificació de la carretera Nova.

Tot, pensat per tal d’assegurar que es creïn barris amb espais per a les persones i per a mantenir el tarannà de poble que tenim.

LGD: En el mateix sentit, què ens en poden dir del seu projecte per millorar l’anella verda de la Garriga o el pla de mobilitat?

DC: L’anella verda és l’eina que ha de permetre implementar la connexió entre la zona urbana i l’entorn natural immediat, i ha de connectar també amb l’eix verd al llarg del riu. Ho pretenem aconseguir aplicant conceptes de connectivitat que es proposen al POUM i al Pla de Mobilitat: pacificar carrers estrets del centre, donar continuïtat al Passeig, crear nodes de pas singulars a la carretera Nova (Font de Santa Digna – Forn del Sol, i Can Luna – la Sínia, etc.).

LGD: La ciutat intel·ligent que projecten representa un canvi radical. És un aposta a curt termini?

DC: Hem d’aprofitar les eines tecnològiques i la societat del coneixement per fer un poble més participatiu, eficient i sostenible. Les volem posar a l’abast de tothom. En aquest sentit, tenim propostes concretes que planificarem en el temps i en la realitat administrativa i econòmica de l’Ajuntament. Però caldrà tenir traçat el projecte i començar, ja que és transversal i inclou totes les àrees del Consistori.

PER MILLORAR LA PARTICIPACIÓ, cal la creació de consells sectorials on s’hi agrupin un seguit de persones i col·lectius interessades en un determinat tema per a estudiar i fer propostes de millora

LGD: Com a regidora amb responsabilitat de govern els darrers quatre anys, com valora el conflicte laboral que hi ha l’Ajuntament?

DC: Mai no havíem d’haver arribat a aquest punt, però, un cop aquí, cal posar-hi tots els mitjans i tot el diàleg per a començar la resolució. Actualment estem enmig de la redacció d’una Relació de Llocs de Treball que ens ha de permetre ordenar les fitxes laborals de tots els treballadors, els conceptes, les retribucions… això amb el total consens de totes les parts. Ha de ser la base per a edificar un ordre compartit i clar per a tothom referent a la política laboral de l’Ajuntament.

LGD: Vostès parlen de fer República des de l’Ajuntament. Com es fa, això?

DC: El Consistori és l’administració més propera a les persones. Per nosaltres, fer República és fer polítiques d’arrel republicana que es basen en la justícia social, la no discriminació, la igualtat d’oportunitats, la dinamització socioeconòmica responsable, l’educació de la ciutadania en llibertat i una gestió transparent i participativa del bé comú, a més de polítiques ambientals responsables. Tots aquests conceptes estan concretats en accions i projectes del nostre programa de forma realista.

A més, des de l’Ajuntament ens posem al servei del Govern de la Generalitat i del Parlament de Catalunya en tot allò que impliqui accions que ens facin avançar cap a la República.

Per nosaltres, fer República és fer polítiques d’arrel republicana que es basen en la justícia social, la no discriminació, la igualtat d’oportunitats, la dinamització socioeconòmica responsable, l’educació de la ciutadania en llibertat i una gestió transparent i participativa del bé comú, a més de polítiques ambientals responsables

LGD: Si prenem els resultats de les eleccions del 28A com a referència, tenen moltes possibilitats de ser la força més votada. Estan preparats per tenir l’alcaldia? Creu que ha arribat el seu moment?

DC: Els resultats del 28 d’abril són boníssims i ens donen molt coratge però no podem traslladar-los a unes altres eleccions. Si som la força més votada estem preparats per a governar, tenim experiència i treball demostrat i programa clar. Sí que creiem que ha arribat el nostre moment i la ciutadania pot valorar la persistència, la dedicació, el compromís i la honestedat al llarg de molts anys.


QÜESTIONARI RÀPID
 • LGD: A quines entitats del poble està o ha estat vinculat?
 • DC: AMPA CEIP Tagamanent, Club esportiu Blancafort, Fem Pastorets, Càritas, Òmnium i ANC. També sóc fundadora de La Garriga Acull i vaig pertànyer al GEP (la Garriga Espai Participatiu).
 • LGD: Quin és el seu racó de la Garriga preferit?
 • DC: Bosc de Malhivern.
 • LGD: Si no visqués a la Garriga, on li agradaria viure?
 • DC: En algun poble agrupat i prop de Vic.
 • LGD: Quan i com s’interessa per primer cop per la política municipal?
 • DC: Fa més de 30 anys a les primeres llistes municipals d’ERC a Lliçà d’Amunt. A partir de reivindicacions i inquietuds socials.
 • LGD: Quin és el seu referent polític?
 • DC: Oriol Junqueras i Marta Rovira, les dones republicanes: Natividad Yarza, Aurora Bertrana…
 • LGD: Recomani’ns un llibre, una pel·lícula, un àpat i una cançó.
 • DC: Un llibre, Contes des de la presó, d’Oriol Junqueras; una pel·lícula, La vita è bella (1997), de Roberto Benigni; un àpat, el bacallà de Quaresma de la iaia Elisa; i una cançó, Si no em trobes darrera l’autobús, una espiritual negra que cantaven Grup de folk.
 • LGD: Quines són les seves principals aficions?
 • DC: Caminar i veure algun capítol de la sèrie que tingui començada.
 • LGD: Té alguna mania especial?
 • DC: L’ordre al meu voltant, en tots els sentits, de material, de calendari…
 • LGD: Què hi té a la tauleta de nit?
 • DC: L’endoll del mòbil, un llum i una capseta per a les arracades.
 • LGD: Defineixi la Garriga en una frase.
 • DC: Un espai geogràfic i col·lectiu amb moltes possibilitats.

La sessió fotogràfica, a càrrec de Berta Martí, ha tingut lloc al Bar del Teatre El Patronat de la Garriga, a qui agraïm la seva disponibilitat i amabilitat.

Article anteriorEl cinema del DocsBarcelona arriba a la Garriga
Article següentEn els darrers anys (i encara ara) a l’Ajuntament de s’estan atorgant nombrosos complements a dit i de manera arbitrària
Hola! Sóc La Garriga Digital.cat! Aquest és el meu número de telèfon, per si tens alguna cosa a dir-me: 698 578 064. Si vols, també em pots escriure un Whatsapp :)

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.