La Garriga Digital

A l’Ajuntament hi ha diferències salarials entre personal de la mateixa categoria de més de 900 € mensuals

La Relació de Llocs de Treball (RLT) aprovada l’any 2007 definia els llocs de treball de l’Ajuntament i els sous que els corresponien. Tot i ser, en aquest sentit, un pas endavant, també va consolidar unes diferències abismals i injustificables entre personal de la mateixa categoria. Això ha provocat, per exemple, que hi hagi diferències salarials de fins a 900 € entre personal de la categoria A2, segons si el lloc de treball depèn de l’Àrea de Secretaria o de les àrees de Serveis a les persones. O també ha provocat que hi hagi personal de categories inferiors que cobri més que alguns càrrecs tècnics. Alhora, aquests darrers anys no s’han complert mesures provisionals per disminuir aquesta esquerda salarial, com l’establiment d’un complement de destí més elevat per a les noves places creades en aquesta categoria, malgrat el compromís que havia pres l’equip de govern en aquest sentit.

Des del nostre col·lectiu, hem denunciat repetidament aquestes diferències injustificades i hem demanat la presa de mesures provisionals (fins a l’aprovació de la nova RLT) per minorar la bretxa salarial entre personal de la mateixa categoria. La resposta sempre ha estat que els complements específic i de destí (els que defineixen el sou) eren intocables. Però, paral·lelament, l’equip de govern ha modificat els complements específic i de destí de determinats llocs de treball. De nou, els interessos individuals passen per davant dels col·lectius.

Secció Intersindical Ajuntament de la Garriga (Facebook i Twitter)

Exit mobile version