La Garriga Digital

Odre del dia del Ple municipal de gener de 2019

Ple LG_set_2017_OAMC

Aquest dimecres dia 30 de gener de 2019, a les 19 h, tindrà lloc un nou Ple municipal a la Garriga, com sempre, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, amb la presència dels representants de tots els grups polítics del poble. La sessió es podrà seguir en directe, presencialment o a través de l’emissora local Ràdio Silenci (107.4 de la FM). Aquest n’és l’ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de la sessió 117 corresponent al Ple de 19 de desembre de 2018.

2. Despatx d’ofici.

3. Aprovació de l’actualització de les tarifes del servei municipal de taxi per a l’exercici 2019.

4. Aprovació de l’inici de l’expedient de liquidació del contracte de concessió del servei de neteja viària del municipi.

5. Aprovació de l’inici d’expedient i encàrrec a la Comissió de Territori de la redacció de l’avantprojecte de l’Ordenança de l’arbrat i dels espais verds de la Garriga.

6. Aprovació de l’autorització de compatibilitat al personal municipal, senyora SGR per l’activitat de logopeda.

7. Aprovació de la massa salarial del personal laboral per l’any 2019.

8. Aprovació de la modificació de l’acord de condicions de treball dels empleats públics de l’ajuntament de la Garriga i del seu Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia d’aprovació de l’acord de l’increment del 2,25% de les retribucions dels empleats/ades públics/ques de l’Ajuntament de la Garriga i de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació.

9. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia d’aprovació de l’increment del 2,25% de les retribucions, dietes per assistències i indemnitzacions dels membres electes de l’Ajuntament de la Garriga.

10. Adhesió a la moció per a la suspensió de la venda d’armes espanyoles a la coalició saudita que intervé al conflicte al Iemen.

11. Adhesió a la Moció sobre les armes nuclears i de suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears.

Informes d’alcaldia

12. Donar compte de la RA de data 31 de desembre  de pròrroga del pressupost 2018.

13. Despatx d’ofici per donar compte de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, pel qual es dona conformitat al text refós de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació per a la definició de paràmetres de la subzona A3, de la Garriga.

Mocions

14. Moció, que presenta el grup municipal de SI-Solidaritat, per a la regulació de la caça lliure a la Garriga.

15. Precs i preguntes.

Fotografia: OAMC

Exit mobile version