La Garriga Digital

Manifest de la Fundació Universitària Martí l’Humà

FUMH logo_01

La Fundació Universitària Martí l’Humà de la Garriga, com a entitat compromesa amb els valors de la UNESCO de transmissió de la ciència, la cultura i l’educació a la societat, i davant dels moments històrics que viu el País, manifesta:

Reivindiquem la democràcia, el diàleg i la lliure exposició de les idees com a màxim valor a defensar el nostre país i la seva cultura.

Reivindiquem el dret d’autodeterminació com un dret essencial dels pobles, tal i com és recollit en l’article primer de la Carta de les Nacions Unides:

Desenvolupar entre les nacions unes relacions amistoses basades en el respecte al principi de la igualtat de drets dels pobles i del seu dret a la lliure determinació, i prendre totes aquelles mesures apropiades a enfortir la pau universal […]

La Fundació Universitària Martí l’Humà de la Garriga no pot ni vol quedar al marge dels moments històrics que viu el nostre país, i reclama que les autoritats i institucions actuïn amb el màxim respecte amb els valors originals de la democràcia i la llibertat.

Fundació Universitària Martí l’Humà

Exit mobile version