Crònica del Ple Municipal d’abril de 2013

0
Ple_Municipal_mar_2013

Al Ple Municipal d’ahir, a més de la moció per a l’exercici de la sobirania fiscal de la que ja els hem informat, es varen aprovar punts tals com la modificació de les subvencions esportives i de joventut i els nous preus públics de l’EMAD per a l’any vinent. En l’apartat de mocions, que com ve sent habitual va ocupar la major part del debat del plenari, es discutí, per exemple, sobre la defensa del model d’immersió lingüística vigent, l’establiment de l’habitatge com a dret social i la reobertura del servei d’urgències nocturnes del CAP.

En aquest sentit, es va acordar ampliar les subvencions esportives a les activitats que es perllonguin en el temps tals com diverses lligues, reduint les subvencions a actes puntuals. En la vessant dedicada a les activitats juvenils, en pro de seguir subvencionant entitats “que creixen d’edat”, segons la regidora Mar Canet, s’amplia l’àmbit de les subvencions d’aquest capítol a entitats que facin activitats destinades als joves, tot i que aquestes mateixes entitats no estiguin constituïdes per jovent.

De la mateixa manera, es varen aprovar els nous preus públics de l’EMAD, que actualitzarà la seva oferta educativa per tal de donar entrada a les noves tecnologies aplicades al disseny. Sense deixar l’àmbit de l’educació, també es va aprovar el nou plec del servei municipal d’Escola Bressol, consensuat per tots els grups del plenari en la Comissió de Participació.

En la vessant administrativa, es va donar comptes tant de la execució pressupostaria de l’exercici actual com de l’estat del pla de sanejament de l’Ajuntament. Segons Vicenç Guiu, la bona gestió de l’actual equip de govern permet al consistori romandre en un bon estat financer. Es varen viure moments d’enfrontament, però, en la incorporació d’un error en l’acceptació d’una subvenció europea als comptes municipals, en dubtar el Regidor d’Hisenda J. M. Torres sobre si l’error era “administratiu o polític”, referint-se a l’anterior govern del PSC.

Seguidament es va donar pas a l’apartat de mocions del plenari, on es varen aprovar les mocions del PSC ja esmentades destinades a reivindicar el model d’immersió lingüística actual, reclamar la importància de l’habitatge com a necessitat social i la reobertura del servei nocturn del CAP. També en aquest apartat es va debatre i aprovar la moció per a l’exercici de la sobirania fiscal del municipi presentada per Solidaritat.

Abans d’arribar a l’apartat de precs, el Ple es va reunir en consens per a acomiadar Sergi Serrano, que renuncia per motius personals al seu lloc com a segon regidor de Solidaritat en favor de Xavier Bernaldo. Serrano va celebrar els companys de viatge que ha trobat en la seva etapa al consistori, però també ha lamentat amargament l’actitud d’un govern que segons ell “no ha facilitat el diàleg i la participació” i que l’ha mogut “a la desídia”. Malgrat aquest sentiment, tots els membres del consistori han acomiadat cordialment al regidor de Solidaritat i li han desitjat sort en la nova etapa vital que enceta.

El Ple es caldejaria de nou en el apartat de precs i preguntes, on ICV i CiU, en particular Israel Molinero, Meritxell Budó i Joan Esteban, varen mantenir un encès debat, arribant a l’enfrontament, sobre la suposada permissivitat de l’actual govern amb els vehicles que circulen sense autorització pel Carrer Centre. L’apartat final de preguntes del públic també va viure moments de tensió quan, després de les preguntes d’Ángel Guillén de la secció local de Ciutadans, Quim Fornés va interpel·lar repetidament a l’Alcaldessa, que després de contestar en part els seus requeriments va emplaçar als presents a assistir al proper Ple Municipal, tancant una sessió plenària maratoniana que es va allargar gairebé fins a la mitjanit.

 

El Ple en detall

Aprovació de les modificacions de les Bases específiques per a subvencions esportives.

Com els explicàvem, Joan Esteban presentava la modificació de les bases en dos punts: dotar d’un 10% més a les activitats continuades, i reduir entre 40% i un 30% les activitats puntuals que efectuen les entitats esportives. També s’afegeix un supòsit per a augmentar les subvencions per a actes que donin part dels seus beneficis a activitats solidàries. El punt es va aprovar amb 15 vots a favor i amb les 2 abstencions d’ICV, que considera que aquesta política posa en perill la continuïtat de l’esport escolar al municipi.

Aprovació de la modificació de les Bases específiques de les subvencions de Joventut.

La Regidora de Dinamització Cultural Mar Canet exposava al Ple que amb aquesta modificació s’afegeixen a les entitats subvencionables les entitats que facin activitats adreçades a joves, siguin o no joves els integrants d’aquestes entitats. Solidaritat recordava que és clau recordar que aquestes subvencions són per a entitats juvenils i que han de ser prioritàries. Per la seva banda, Carlos Martín, del PSC, va qüestionar la implicació de l’Ajuntament en el pla local de joventut. Segons el socialista, gairebé un any després del final de l’anterior pla no s’ha fet “encara res”. ICV també va rebre de manera negativa la iniciativa, afirmant que l’entrada de noves entitats suposa la dilució d’una partida ja petita. El punt es va aprovar per 15 vots a favor, amb les abstencions del PSC i el vot en contra d’ICV.

Sol·licitud d’autorització al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a l’adaptació a la LOE dels cicles formatius d’Arts Plàstiques i Disseny, de l’especialitat Gràfica, de l’Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAD) de la Garriga.

Albert Jiménez explicava als presents que aquest tràmit ja ha passat per la Junta de Govern. Aquesta actualització suposa l’obertura de nous cicles a l’EMAD per tal d’ampliar-lo a l’àmbit de les noves tecnologies. Tots els grups de l’oposició es mostraren favorables a la mesura, amb Solidaritat comminant a l’equip de govern a que, ja que més de dos terços dels alumnes de l’EMAD no són garriguencs, es mancomuni el seu cost amb altres municipis. El punt es va aprovar per unanimitat.

Aprovació dels preus públics de l’Escola Municipal d’Art i Disseny, per al curs 2013/14.

Es proposava incrementar en una xifra igual a l’IPC el preu dels graus ja existents i un 5% en els de nova creació, car s’ha d’actualitzar el software i el hardware de l’EMAD per a poder garantir uns cursos de qualitat. Segons explicava Jiménez, per ara no es pot confirmar que la subvenció de la Generalitat arribi enguany, no obstant això, “sembla” que la subvenció serà de similar quantitat que l’any passat. El PSC va reclamar a l’equip de govern l’aplicació de tarificació social a aquestes noves tarifes, al qual l’Alcaldessa va respondre que aquesta s’aplicarà de manera gradual a tots els serveis municipals, però que per ara la comissió responsable d’aquestes tarifes creu oportú centrar-se en implementar-les a l’Escola Bressol. Amb tot, el PSC es va abstenir en aquesta moció que es va aprovar amb els vots de totes les altres formacions del plenari.

Aprovació de l’expedient, disposició de la despesa i dels plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars reguladores del contracte de gestió indirecta de l’explotació, sota la modalitat de concessió, de l’Escola Bressol Municipal “Les Caliues”.

Aquests nous plecs per al funcionament de l’Escola Bressol inclouen una major implicació de l’Ajuntament en la direcció del centre i la gratuïtat a partir d’ara del servei d’acollida entre dos quarts de vuit i les nou del matí. Tanmateix, tots els grups del plenari varen aprofitar l’oportunitat per a celebrar “l’èxit d’un model de gestió que es va triar fa 6 anys i que permet mantenir uns preus públics i un servei de qualitat quan altres ofertes similars en d’altres municipis estan pujant preus o tancant”, segons Albert Jiménez. Es va agrair, a més, la feina feta pel concessionari de l’escola els darrers sis anys, fent-la créixer i consolidant-la amb diàleg, bona disposició i professionalitat. El punt es va aprovar per unanimitat.

Aprovació dels preus públics de la Lliga d’estiu de futbol sala i de la Lliga de futbol 7, aprovació de la revisió de preus del servei públic de recollida i transport d’escombraries i recollida i neteja del mercat setmanal de la Garriga.

Ambdós punts es varen aprovar per unanimitat amb consens per part de tots els grups del plenari.

Aprovació de la rectificació anual de l’inventari municipal general a 31 de desembre de 2012.

Vicenç Guiu, en qualitat de cap de l’àrea econòmica del consistori, detallava que es rectifica l’inventari respecte a l’aprovat l’any passat, que es referia a 2011, incorporant modificacions i corregint errors. La presència d’aquests errors va portar al PSC a abstenir-se mentre totes les altres forces polítiques hi votaren a favor.

Aprovació de l’adhesió al conveni de col·laboració entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions de veu, telefonia mòbil i tràfic de dades.

La participació en aquest consorci de l’Ajuntament suposa adherir-se a un conveni dedicat a telecomunicacions, incloent trànsit de dades i telefonia. Treballant en conjunt per a la contractació d’aquests serveis, aquest conveni representarà gairebé un 40% de disminució de costos. Com és lògic, tots els grups varen votar-hi favorablement, i fins i tot es varen preguntar perquè el municipi no s’havia adherit abans al Consorci.

Aprovació de l’expedient de baixes de drets reconeguts d’exercicis tancats.

En aquest punt, segons explicava Meritxell Budó, es regularitza un error administratiu, segons el qual, per un error de forma, encara constava als pressupostos una subvenció que està vençuda i no es cobrarà, que ascendeix a 150.000 €. Tot i que l’equip de govern lamenta la situació, segons l’Alcaldessa “toca purgar-ho” per posar ordre a les finances municipals. En aquest punt es va viure un moment de tensió en insinuar el Regidor d’Hisenda Josep Maria Torres que aquest error potser va obeir a una mala praxis política i no a un simple descuit. Aquesta afirmació va impel·lir Àlex Valiente a exigir al regidor convergent que la retirés, cosa que va fer immediatament. El punt va passar, però amb les abstencions de PSC i ICV.

Donar compte de l’avaluació del compliment anual del pla de sanejament financer, en aplicació del Reial Decret Llei 5/2009 corresponent a l’exercici econòmic del 2012, donar compte de l’informe d’intervenció i tresoreria municipal relatiu al compliment de la llei 15/2010 de mesures de lluita contra la morositat a 31 de març de 2013.

Les forces del plenari es varen donar per assabentades sense debat.

Donar compte de l’estat d’execució del pressupost general a 31 de març de 2013.

De nou Vicenç Guiu explicava que, actualment, els pressupostos es troben en un estat del 13’69% d’execució de despeses, car al capítol d’inversions moltes no estan iniciades, i un 47% en el capítol d’ingressos, obeint al cobrament de l’IBI i l’impost de circulació de vehicles. Amb tot, l’endeutament de l’Ajuntament és d’un 44%, davant un endeutament per llei màxim del 75%.

Mocions.

A més de la moció presentada per Solidaritat per a l’exercici de la sobirania fiscal, de la que ja els informàvem, el PSC va presentar-ne tres més, dedicades al reconeixement de l’habitatge com a dret social, la reobertura del servei nocturn del CAP i la defensa del model d’immersió lingüística.

Primera moció del PSC: reconeixement de l’habitatge com a dret social.

Àlex Valiente, com a portaveu del PSC, afirmava el govern del PP “ha deixat com paper mullat” la ILP sobre la problemàtica de la hipoteca, i que davant d’això cal establir l’habitatge com a dret social, executant si es pot mesures com la de la Junta d’Andalusia d’expropiar temporalment pisos buits als bancs per a donar resposta a aquestes necessitats.

Per la seva banda, CiU declarava compartir que l’habitatge és un dret, i que s’ha de garantir, però que, no obstant això, voldrien modificar el punt que demana l’expropiació d’habitatges als bancs, al·legant que el govern de CiU a la Generalitat prepara una taxa per a gravar les vivendes buides que tenen els bancs. Tant Acord com Solidaritat i ICV es varen mostrar favorables a la moció, mentre que al representant del PP li “estranyava” la moció quan, segons ell, el PSC “quan governaven fa vuit anys no varen fer res”. En mantenir-se sense modificar la moció, CiU se’n va abstenir, com també va fer el PP. Amb tot, els 9 vots de les altres forces del consistori varen ser suficients per a què s’aprovés.

Segona moció del PSC: per la recuperació del servei nocturn del CAP.

El PSC demanava en aquesta moció “alçar la veu” reclamant al CatSalut que es torni a obrir el servei d’urgències nocturnes del CAP, instant la Generalitat a reconsiderar la seva decisió, a més de reafirmar-se en el suport a les mobilitzacions ciutadanes en aquest sentit. Totes les forces del consistori varen donar suport a la moció, amb la Alcaldessa recordant que cal no generar alarma social, car el 061 encara dóna el servei d’urgències nocturnes al municipi, i que el CAP només tanca des de les 12 de la nit a les 8 del matí. Budó recordava, tanmateix, que l’ambulància destinada als serveis d’urgències més greus roman a la Garriga a la nit per a donar servei amb la màxima rapidesa als veïns del municipi.

Tercera moció del PSC: en defensa del model d’immersió lingüística.

Carlos Martín llegia una moció en defensa de l’actual model d’immersió lingüística “després del darrer atac al nostre model lingüístic” que pel PSC representa la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estableix que si un sol pare demana que el seu fill sigui escolaritzat en castellà, tota la classe ha de canviar d’idioma. Martín declarava el model actual d’èxit i excel·lència, sentenciant en castellà que “yo soy fruto de este modelo, y quiero dejar claro que sé hablar tanto castellano como catalán“. Albert Jiménez, per CiU, afirmava que des del seu partit donarien suport a la moció, especialment quan el model “rep atacs persistents i continus” des de l’Estat espanyol. En un sentit similar, Albert Benzekry, per Acord, qualificava el tema de “francament cansat”, afirmant que estan tips de defensar el model davant de “sentències polítiques” i “sofismes jurídics”, però que “malgrat el cansament, no ens esgotarem mai de votar iniciatives com aquesta”. Pep Oliveras, parlant també en castellà, va establir el suport de Solidaritat a la moció, com va fer Israel Molinero per ICV, destacant la importància del model d’immersió lingüística en la cohesió de la societat catalana actual.

L’única nota dissonant va ser la de les declaracions del PP, des d’on es va declarar que “no és el nostre model i no hi votarem a favor”, defensant un model educatiu com el que el PP ha establert al País Valencià, “equilibrat en castellà, català i anglès” i marcant el seu vot com l’únic en contra de la moció.

Marc Bellmunt

Article anteriorEl Ple aprova una moció perquè la Garriga pagui els seus impostos a l’Agència Tributària Catalana
Article següentFesta de les AMPA a favor de l’ensenyament públic, el diumenge 5 de maig
Hola! Sóc La Garriga Digital.cat! Aquest és el meu número de telèfon, per si tens alguna cosa a dir-me: 698 578 064. Si vols, també em pots escriure un Whatsapp :)

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.