Debat entorn el sobiranisme al Ple municipal de gener

0
Ple_juliol

Ahir es celebrava el primer Ple municipal del 2013, en el que es varen aprovar mesures tals com els nous estatuts de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de l’Ajuntament, la modificació de la sanció imposada a l’empresa que gestiona la recollida d’escombraries al municipi, CESPA, o els nous preus públics de lloguer del Patronat i la sala d’actes de la Biblioteca Núria Albó.

El Ple va transcórrer sense grans polèmiques fins a l’apartat de mocions, en què la moció de suport a la Declaració de Sobirania aprovada pel Parlament -presentada per CiU, Acord i SI va elevar la temperatura del debat a la Sala de Plens.

La sessió es va obrir amb l’acceptació de les subvencions del Departament d’Ensenyament per a l’Escola Bressol Municipal Les Caliues i l’Escola Municipal de Música corresponents al curs 2011/12. El punt es va aprovar amb les abstencions de SI i ICV, que varen afirmar ambdós que l’abstenció es devia més a una crítica a les retallades de la Generalitat que no pas al treball de l’Ajuntament, que segons Albert Jiménez, regidor de Ensenyament, ha defensat la qualitat del servei i ha aconseguit que “la qualitat dels serveis educatius de la Garriga no hagi minvat”.

Seguidament es va passar al primer punt que va suscitar un cert debat, la modificació de la sanció a CESPA, l’empresa que gestiona la recollida de deixalles del municipi.

Segons explicava la regidora de Medi Ambient, Neus Marrodan, la sanció a la que es refereix el punt es va imposar a CESPA ja que la empresa va estar cobrant-li a l’Ajuntament l’amortització d’un camió de recollida que encara no estava en servei. El Consistori ha acordat amb l’empresa rebaixar-li la sanció de 21.000 €, aproximadament, a uns 5.000 després del compromís de CESPA de retornar l’import d’aquestes amortitzacions indegudes.

El debat va començar amb la aportació de SI, que en veu de Pep Oliveres va declarar que no es pot permetre un “tracte de favor” amb l’empresa i va demanar que no hi hagi “jocs” pagats “amb diners de tots”, malgrat que el seu grup votaria a favor del punt. El PSC es va manifestar en un sentit similar i també va establir el seu vot com a favorable.

ICV va decidir que s’abstindria, i Israel Molinero va demanar que no es reduís la gravetat de la falta de l’empresa, ja que cal que quedi reflectida en l’expedient d’una empresa que opta a concessions municipals arreu. El PP també es va abstenir, amb Rafael Puig declarant que els recursos “s’han de resoldre per via judicial”, i no negociant.

L’alcaldessa Meritxell Budó va respondre a aquestes postures declarant que no hi ha cap tracte de favor amb CESPA, i que la relació amb del Consistori amb aquesta és contractual, en tant que és l’empresa que va guanyar el concurs per recollir les deixalles del municipi. A tot això Pep Oliveres (SI) va respondre contundentment afirment que “no hem de tenir el cul venut a una empresa concessionària de l’Ajuntament” i demanant depurar responsabilitats per l’error dins de l’Ajuntament. L’alcaldessa va respondre-li que malgrat és imprescindible estar atent a aquest tipus d’errors, l’equip de govern va creure pertinent la via de negociació per solucionar un conflicte amb una empresa amb la que encara es tindrà contracte durant uns anys. El punt es va aprovar amb 14 vots a favor i l’abstenció de ICV i PP.

Seguidament es va discutir el pagament per les expropiacions de terreny al carrer Bages, del Polígon Industrial de Can Tarrés. El pagament, ja revisat pel Tribunal d’Expropiacions pertinent, es farà mitjançant la compensació de deute a l’empresa a la que es deu, és a dir, rebaixant l’import del deute dels impostos que hauria de pagar aquesta. L’Ajuntament es reserva, no obstant, el dret de poder liquidar una part d’aquests 588.000 € que es deuen en pagaments puntuals. El punt es va aprovar amb tots els grups votant-hi a favor excepte ICV, que es va abstenir i va qualificar el procés de “lamentable”, fruit d’una sèrie de “despropòsits” derivats de deficiències tècniques del polígon industrial. Pel grup ecologista, el Polígon de Can Tarrés és “la pitjor inversió” del municipi, un espai buit, una idea “nefasta” i sense perspectives d’ocupació. Malgrat tot, van justificar el no votar en contra en tant que consideren l’acord “la fórmula menys dolenta”.

En els següents dos punts de debat es varen modificar els estatuts de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació (OAMC), actualitzant el funcionament de l’organisme a la llei vigent i eliminant definitivament la figura del Coordinador de l’OAMC, segons el regidor JordiEduard Perales, “donat el volum de personal i feina de l’OAMC”. Paral·lelament a l’eliminació d’aquesta figura, que a priori simplifica l’organigrama de l’OAMC, es renova el seu Consell Consultiu, on estan representats membres de tots els partits polítics amb presència al plenari municipal i que té la missió de “assessorar tècnicament i traslladar a l’OAMC els suggeriments de la ciutadania i dels partits polítics”. El Consell Consultiu compta amb 6 membres, proposats un per cada grup polític de l’Ajuntament. Tanmateix, però, l’OAMC segueix estant sota la gestió d’un Consell Administratiu separat, composat també per membres dels partits polítics, que en decideixen factors tals com el pressupost, tasques i aspectes tècnics, això sí, sense fer mai ingerència sobre la línea editorial del mateix. Ambdós punts es varen aprovar per unanimitat, tot i que tant PSC com ICV varen lamentar l’eliminació de la figura del coordinador. També es va aprovar per unanimitat la Relació de Llocs de Treball de l’exercici 2013.

Albert Benzekry, regidor de Cultura, explicava seguidament la modificació dels preus públics de lloguer de diferents espais del Patronat i de la Sala d’Actes de la Biblioteca Núria Albó, elaborada amb la intenció de que la majoria d’associacions garriguenques sense ànim de lucre puguin utilitzar-les gratuïtament. La modificació va rebre una bona acollida entre les forces del Consistori, que varen felicitar a Benzekry per “una feina ben feta i necessària”, en paraules de Pep Oliveres. El punt es va aprovar per unanimitat.

En el següent punt Vicenç Guiu, regidor de Promoció Econòmica, va detallar l’elaboració d’un pla financer per tal de satisfer la Llei Espanyola d’Estabilitat Pressupostària i justificar cap a l’administració de Madrid l’augment en els pressupostos d’enguany (a causa de l’augment imprevist d’ingressos de l’any passat, tal com es va explicar en el darrer Ple on s’aprovaren els pressupostos de 2013). Els partits de l’oposició varen lamentar la necessitat d’elaborar aquest pla, amb SI en particular assenyalant-lo com la darrera en una llarga llista de imposicions del govern espanyol, i ICV declarant que es tracta d’una “injustícia”. Fetes aquestes apreciacions, el punt es va aprovar per unanimitat.

El darrer punt de l’ordre del dia abans d’arribar a la discussió de mocions, precs i preguntes va consistir en l’aprovació d’una moció de caràcter institucional a favor de la finalització del corredor del mediterrani ferroviari, i una millora del servei de trens de rodalies ofert per RENFE en particular. Tots els grups s’adheriren a aquesta moció, tot i que ICV va sol·licitar que en un futur s’elabori una moció específica a la millora de condicions a un estat digne de la línia R3 de rodalies de RENFE.

Arribats a aquest punt s’obria l’apartat de mocions del Ple, que centraria la major part de discussió de la sessió. La primera moció presentada fou la d’ICV en contra del desmantellament de les urgències nocturnes del Vallès Oriental. ICV demanava que es mostri el rebuig a aquest desmantellament, que qualsevol modificació del sistema mantingui el servei dels CAP i no se’n facin agrupacions i, com és habitual en les mocions d’aquest tipus, que es faci arribar la notícia d’aquesta resolució municipal a les autoritats pertinents. La moció va ser aprovada per unanimitat, tot i que Rafael Puig del PP va assenyalar que en la seva opinió mantenir un equip complet d’atenció mèdica al CAP en els torns nocturns suposa una despesa molt elevada, tenint en compte la poca afluència de malalts en aquells horaris.

La segona moció presentada seria la que suscitaria un major. La moció, presentada per CiU, Acord i SI en base a una iniciativa de l’Assemblea Nacional de Catalunya, demanava a les forces del Consistori donar suport a la Declaració de Sobirania aprovada pel Parlament fa pocs dies. El text de la moció, recollia tres punts: 1) Donar suport com Ajuntament a la Declaració de Sobirania, 2) Instar al Parlament a convocar, tant aviat com sigui possible i no més tard del 2014, la consulta per la independència de Catalunya, i 3) Treballar per fer augmentar la implicació del poble català en el procés democràtic de transició nacional i creació d’un estat propi. Aquest tercer punt en particular seria el que suscitaria una major discussió.

Com era d’esperar, Meritxell Budó va manifestar el recolzament de CiU a la moció, considerant la Declaració de Sobirania com el primer pas per a què Catalunya esdevingui un nou estat d’Europa. Albert Benzekry va ratificar el suport a la moció per part d’Acord, suport compartit per l’altra formació que presentava la moció, SI.

La primera nota dissonant en la discussió fou la intervenció del PSC. Segons explicava Àlex Valiente, els socialistes estan “a favor del dret de decidir dels ciutadans de Catalunya” tot i que el partit no va donar suport a la Declaració de Sobirania aprovada al Parlament de Catalunya. El portaveu del grup socialista va declarar que “aquesta moció va encara més enllà i deixa de creure en el dret a decidir dels catalans i catalanes quan demana que es treballi per a què el poble doni suport a l’estat propi”.

Per al PSC cal que l’Ajuntament treballi per que els ciutadans puguin decidir per ells mateixos amb tota la informació, i no es pretengui, com s’interpretava des del PSC, decantar el vot d’una hipotètica consulta en un sentit determinat. Valiente va afirmar que al PSC entenen que l’Ajuntament “ha de treballar per tots”. Aquesta clara mostra de desacord amb la moció es va cloure amb Valiente destacant que es va presentar la moció vint-i-quatre hores després de l’aprovació al Parlament de la Declaració de Sobirania, quan es va trigar més d’un any a reconèixer que és necessari un pla d’ocupació local i a convocar una comissió de tarifació social. En paraules del portaveu del PSC “triguen vint-i-quatre hores en declarar una moció nacional però un any a atendre les necessitats socials dels garriguencs i catalans”.

ICV es va mostrar, en canvi, favorable a la moció, tot i que el seu portaveu va declarar que ells haguessin redactat el tercer punt d’una manera diferent, referint-se al dret a decidir i no a l’estat propi. Com era d’esperar, el PP va votar en contra per considerar la Declaració “anticonstitucional”, i afirmar que la moció presentada per CiU, Acord i SI al Ple “no serveix de res”.

Meritxell Budó va respondre a la intervenció d’Àlex Valiente destacant que cridar la ciutadania a participar en el procés no és conduir-la a manifestar-se en un sentit o l’altre, i que no obstant, CiU té clar el seu posicionament i farà “el que creu que ha de fer” com a grup polític, que no com a Govern de la Garriga o institucionalment com a Ajuntament. Sobre les les acusacions del PSC de no treballar les problemàtiques socials presents a la Garriga, Budó va declarar que tot i que potser s’hagi trigat a convocar les comissions pertinents, són temes sobre els quals “anteriors governs” ni tan sols hi varen treballar. En un sentit similar, Jordi-Eduard Perales va afirmar que “si hem trigat 24 hores encara hem fet tard”, acusant a “certes elits espanyoles” de voler “acabar amb el poble català”. Pep Oliveres també va interpel·lar el PSC dient que “us heu de treure el nom o sigles que us pesen, i si aposteu pel dret a decidir tirar endavant”.

Prenent de nou la paraula, Àlex Valiente va dir que quan s’aprova una moció en Ple els acords els ha d’assumir l’Ajuntament de la Garriga, no els partits, i que per això el tercer punt no presentava un redactat adequat. Valiente es va reafirmar en els seus arguments i va acusar a l’equip de govern de no haver treballat en certs temes socials i haver convocat “reunions on no s’ha fet res” i que “al que sí que fem tard és a fer propostes i donar solucions als catalans i garriguencs que estan en situació d’atur”. També es va reafirmar en l’abstenció del seu grup, declarant que creuen al dret a decidir, “però no creiem en l’estat sobirà” i que al PSC “no combreguen” amb la Declaració de Sobirania.

En contrast amb l’abrandament del PSC, Martí Porter des d’ICV va demanar que en les exposicions de motius de les mocions es tingués “la màxima cura”, ja que si “tot va bé” i finalment s’obté l’estat propi per a Catalunya, els altres habitants de la Península Ibèrica “seguiran sent els nostres veïns” i “quedaran molts segles” per endavant de convivència. Finalment, la moció va ser aprovada amb 14 vots a favor, 2 abstencions (del PSC) i un vot en contra (del PP).

A l’apartat de Precs i Preguntes que va tancar la sessió ICV va presentar dos precs, un per a demanar explicacions i aturar la intenció de RENFE de canviar la venta de bitllets a l’estació municipal per una màquina expenedora, i una altra per tal que l’Ajuntament reconsideri la seva intenció d’establir la circulació en doble sentit al carrer Banys, entre els carrers Mina i Vinyals. Joan Esteban, regidor de Via Pública, va afirmar contundentment que “la voluntat de l’equip de govern no és reconsiderar aquesta decisió i que, evidentment, no obrirem un procés participatiu per una decisió d’aquesta poca magnitud”, titllant d’irrellevant el prec de ICV. Esteban va reforçar la seva posició afirmant que “puc dir-li, fermament, que als veïns del carrer Banys no els preocupa en excés el doble sentit d’aquest tram de carrer “. Israel Molinero va respondre al regidor convergent remarcant que “ja sabíem que era un brindis al sol”.

La propera sessió del Ple Municipal s’emplaça al dia 27 de febrer, a les 19.00 com és habitual.

Crònica de Marc  Bellmunt

Article anteriorMontserrat Nebrera, nova professora de la FUMH
Article següentCap de setmana farcit de bones pel·lícules a l’Alhambra
Hola! Sóc La Garriga Digital.cat! Aquest és el meu número de telèfon, per si tens alguna cosa a dir-me: 698 578 064. Si vols, també em pots escriure un Whatsapp :)

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.