La Garriga Digital

Seguiment de la vaga general a la Garriga

Vaga_LG_nov_2012

Segons informa l’Ajuntament de la Garriga, s’estima que el seguiment de la vaga general per part dels treballadors municipals arribi, com a màxim, a un 18 %. 

Al matí el seguiment ha estat d’un 16% i, a l’espera de saber el que es faci a l’Escola Municipal de Música i a l’Escola d’Art, s’estima que com a màxim s’arribarà al 18% esmentat.

 

 

Exit mobile version