La Garriga Digital

Les fonts d’energia primària dels pròxims anys canviaran notablement

canvi_model_energetic_oct2011_fumh

La Fundació Universitària Martí l’Humà, amb el suport de CADS, Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible i de l’ Obra Social d’UNNIM, va organitzar el proppassat 20 d’octubre la sessió “La inevitable transformació del model energètic”, a càrrec de  Marcel Coderch.

Marcel Coderch és Doctor en Enginyeria Elèctrica i Ciències Informàtiques per l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT); actualment és membre del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya.

La conferència es va orientar a sensibilitzar sobre la disponibilitat d’energia del planeta Terra, i la previsible evolució de les demandes energètiques envers el creixement de la població mundial.

En el decurs de la conferència i posterior debat amb els assistents, es va debatre la disponibilitat finita de recursos energètics de la Terra, així com les necessitats energètiques clarament diferenciades entre les economies  avançades i les economies emergents (SIQS) i del tercer món. La conclusió aportada pel ponent es basa en la necessitat de reequilibrar el consum energètic entre les diverses economies, i és responsabilitat de les economies avançades el reduir al màxim el consum per tal de permetre a la resta d’economies assolir un creixement mínim, per altre part lícit i socialment sostenible a nivell global mundial. 

Es va aprofundir en quines són els avantatges i costos dels diversos models energètics existents fins al dia d’avui, comparant el model francès amb una forta implantació de centrals nuclears, enfront de les alternatives més ecològiques de centrals eòliques i fotovoltaiques. La proposta del ponent va anar novament en la línia que la millor política energètica cal que estigui basada en la reducció del consum, donat que el cicle econòmic d’expansió, basat en la disponibilitat d’energia barata, ja s’està exhaurint (peak oil & cost real de l’energia nuclear).

La presència de diverses empreses del sector elèctric i de diverses consultores mediambientals, va aportar un elevat nivell a les preguntes realitzades enfront dels escenaris  proposats  pel ponent. 

FUMH

Exit mobile version