Crònica del Ple Municipal de setembre de 2011

0
ple

El Ple del consistori es reunia dimecres 21 per tal de celebrar al mes de setembre. Va ser un ple llarg, de més de tres hores de durada, on novament es va constatar la dura oposició que efectua el PSC a l’Ajuntament. Pràcticament en tots els punts de l’ordre del dia els socialistes van interpel·lar a l’actual equip de govern amb dubtes i preguntes, arribant-se a produir moments tensos cap a la part final del plenari. Com sempre, poden consultar l’ordre del dia a complet La Garriga Digital.cat.

 

Els primers punts del ple, l’aprovació de l’acta anterior i els despatxos d’ofici, varen transcórrer sense intervencions destacables, aprovant-se el primer per unanimitat. El tercer punt del ple, el centrat en la cessió de la finca de l’antic CAP a l’Asil Hospital, va tenir més controvèrsia. Aquesta votació és la darrera en el procés de cessió, del que només queda fer la formalització davant de notari.

La discussió entre l’equip de govern i l’oposició es va centrar entorn la clàusula de la cessió que estableix que si en cinc anys no s’ha habilitat la finca pels usos previstos, revertirà automàticament a l’Ajuntament. Alhora aquesta clàusula estableix que si durant els propers 30 anys es fa un ús no previst en el contracte de la finca, també revertirà automàticament en l’Ajuntament. Tant ICV com PSC van manifestar el seu malestar al respecte d’aquesta clàusula, malestar que va ser respost pel Secretari del Ple en tant que va explicar-los que aquesta clàusula és inherent al reglament de patrimoni. Un cop aclarit aquest punt, es va aprovar per unanimitat la cessió.

El quart punt de l’ordre del dia, tocant a l’aprovació d’unes compatibilitats amb altres feines per treballadors de l’Ajuntament, també es va aprovar per unanimitat, només amb la petició d’aclariments del PSC abans de votar-hi favorablement.

El cinquè punt de l’ordre del dia, i que va revifar la discussió, era el al cessament de la coordinadora de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació (OAMC) de l’Ajuntament. El regidor Jordi-Eduard Perales va explicar als membres del Consistori que aquest cessament obeeix a la intenció de reestructurar properament l’OAMC i que totes les parts implicades hi han estat d’acord, en tant que la coordinadora estava a càrrec de l’OAMC en excedència del seu antic lloc de treball a l’Ajuntament, que recupera.

Tant SI com ICV i PSC van manifestar els seus dubtes, amb Neus Bulbena en particular manifestant que l’acta de la reunió d’empresa on es va prendre la decisió no havia estat publicada, i sobretot centrant la seva queixa en que la manca de nomenament d’una persona per a substituir la coordinadora al capdavant de l’OAMC. ICV va coincidir amb el PSC en aquest punt, declarant Martí Porter que “cessar a la coordinadora i no nomenar ni anunciar el un substitut dóna impressió d’una voluntat de desballestament” de l’OAMC. Tots grups de l’oposició varen coincidir, tanmateix, en la importància del paper de l’OAMC a la Garriga i agraïren la feina feta per la coordinadora al seu capdavant.

Perales, en nom de l’equip de govern, va respondre a aquestes acusacions declarant que aquest cessament inicia un procés de renovació de l’OAMC, en cap cas de desaparició, i que tot i que de moment l’OAMC serà gestionat pels seus treballadors sense coordinador, se n’anomenarà un en un futur. A això Bulbena va respondre declarant que cal que el plenari sàpiga de les intencions de remodelació de l’OAMC que té l’equip de govern, car “el plenari serem qui decideixi què serà i què no serà l’OAMC”. Es va aclarir a la Sra. Bulbena que la plaça pot estar vacant 3 mesos legalment i es va passar a la votació del punt, que va passar amb 11 vots a favor (CIU, Acord i PP), 2 abstencions (SI) i 4 vots en contra (PSC i ICV).

El següent punt debatut fou l’aprovació de l’inventari municipal, elaborat per una empresa externa. En l’inventari s’ha pogut constatar la davallada en béns de l’Ajuntament des del darrer inventari, del 2009. A l’anterior, l’import era de 38.091.386,25 euros, i en l’actual és de 28.087.063,23 euros, donant-se una davallada propera als deu milions d’euros. Tant PSC com ICV van remarcar el poc temps de què han disposat per a consultar el document, i van assenyalar “irregularitats”, en paraules de Neus Bulbena.

L’Alcaldessa va respondre al PSC afirmant que l’inventari s’ha elaborat de forma ràpida per tal de poder-lo presentar a un termini de la Generalitat, i que són conscients de les inexactituds, però que s’està revisant i ampliant constantment el document. Va destacar que dir que l’inventari té “irregularitats” és inadequat, en tant que pot dur a pensar que a l’Ajuntament de la Garriga hi ha actituds que en cap cas hi tenen cabuda. Un cop fets aquests aclariments a l’oposició, es va aprovar el punt per unanimitat. De la mateixa manera el punt següent, tocant a l’aprovació dels comptes generals de l’anterior exercici, es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups menys SI, que es va abstenir car no era encara a l’Ajuntament.

En el novè punt de l’ordre del dia es varen viure alguns dels moments més encesos del ple. L’aprovació d’un expedient de modificació de crèdit per tal de fer uns pagaments referents a mobiliari municipal va ser aprofitat pel PSC per declarar a CIU que “podríem fer demagògia com la que ens van fer quan nosaltres érem a l’Ajuntament”, i acusar al govern de treure el pressupost per a aquest mobiliari de les partides de parcs infantils i foment de treball, insistint en que “malgrat que es podria fer demagògia, votarem a favor”.

L’alcaldessa va respondre a Neus Bulbena declarant que “no entraré en debatre altres temes”, i destacant la urgència de la compra d’aquest mobiliari, aclarint també que “no estem deixant la Garriga sense parcs i jardins i foment del treball”, en tant que només resten vora de 1.000 euros de les partides esmentades, que són ambdues de vora de 12.000 i 70.000 euros respectivament. El punt va ser aprovat per unanimitat malgrat el clima de tibantor.  

Aquesta tibantor es va repetir en el següent punt del ple, referent a la sol·licitud d’un préstec a tres anys per part de l’Ajuntament per liquidar uns deutes tocants a obres efectuades per Servià Cantó. Tant SI, PSC com PP van dubtar de la idoneïtat del préstec de l’ICO i les seves condicions, però finalment es va aprovar el punt per unanimitat.

El dotzè punt de l’ordre del dia, i el darrer abans de les mocions, es centrava en l’aprovació d’una moció conjunta en suport a l’escola catalana, “davant el darrer atac contra la nostra llengua” en paraules de l’Alcaldessa.

L’Ajuntament dona suport al manifest de Som Escola.cat, que es pot consultar a la seva web que es va llegir en el íntegrament.

Tancats els punts ordinaris de l’ordre del dia, es entrar a la part de mocions, precs i preguntes, que va ocupar la major part de la durada del Ple, amb una moció de SI, tres de ICV i tres precs i una pregunta del PSC, seguides de les preguntes del públic.

La primera moció, de SI, proposava declarar-se insubmisos davant del retorn d’impostos que exigeix el Govern central degut a un error de càlcul en diners adelantats prèviament. SI va explicar als presents que creuen que és una manera coberta de traspassar el deute de l’Estat espanyol als pobles, declarant que “el Govern espanyol, que nosaltres sentim que no és el nostre” ens tramet la seva culpabilitat.

CiU, que s’abstindria, va explicar a SI que no es pot triar no pagar aquest retorn, ja que l’Estat el descompta directament de la bestreta mensual que tramet a l’Ajuntament, però que cal presentar un escrit formal de rebuig d’aquest retorn. Acord, en canvi, va declarar que coincidia totalment amb SI, declarant que “no tenim cap problema a declarar-nos insubmisos, i si cal ens sotmetrem a la inhabilitació des de l’Estat central per obtenir una Catalunya lliure”.

El PSC va estar d’acord en reclamar, però va establir que “aprovar això és un brindis al sol”, fer “demagògia”. ICV els va corregir, declarant Israel Molinero que “és veritat que és un brindis al sol, però de vegades se n’han de fer”. Rafel Puig, del PP, va declarar que “les paraules com insubmissió em fan certa gràcia. Havent una via legal és un absurd”. Va ironitzar també sobre el recurs contra l’Estatut i que es va “sortir al carrer i fer manifestacions però no es va seguir la via legal”. La moció es va aprovar amb els vots a favor de SI, ICV i Acord, l’abstenció de CIU i els vots en contra de PSC i PP.

La primera moció de ICV proposava el rebuig exprés a les retallades en educació provinents de la Generalitat. Albert Jiménez, regidor d’Educació de CIU, va apuntar que des de CIU estan en contra de les retallades, però també és cert que es demana responsabilitat i rigor amb els diners públics. El seu vot fou en contra, doncs consideren que la moció presentada per ICV a molts ajuntaments té com a objectiu desgastar els equips de govern de CIU, i té un caràcter preelectoral. Acord, SI, PSC i ICV votaren a favor de la moció, mentre CIU i el PP ho van fer en contra.

En segon lloc ICV sol·licitava posicionar-se en contra de l’allargament del funcionament de la central nuclear d’Ascó. En un fet poc habitual en un Ple, la moció es va aprovar amb els dos vots a favor de ICV i l’abstenció dels altres 15 regidors, que es consideraven inexperts en el tema com per votar.

La darrera moció de ICV es referia al PIRMI (la renta mínima d’inserció), i el rebuig cap a la manera de canviar els termes per a rebre-la que ha fet la Generalitat aquest agost. CiU es va declarar en contra de la moció, tot i que consideren poc encertada la manera en que la Generalitat ha gestionat l’assumpte. Segons Budó, de les 86 famílies que reben el PIRMI a la Garriga, 79 ja l’han cobrat, i amb aquestes mesures s’han descobert persones que l’estaven cobrant indegudament.

Acord va declarar que comparteix la moció, de la mateixa manera que SI, el PSC -amb Bulbena declarant que “les coses s’han fet fatal”- i el PP. La moció es va aprovar amb vots a favor de totes les forces menys de CiU, que va votar en contra.

El primer dels precs del PSC va consistiren sol·licitar informació sobre l’afectació exacta pels centres educatius de la Garriga de les retallades de la Generalitat. Albert Jiménez, regidor d’Educació, es va extendre en la seva resposta declarant en primer lloc que les escoles municipals de la Garriga, EMAD, EME, l’Escola Bressol i la de Música són un gran actiu pel poble”. Va explicar que el govern té la intenció de mantenir l’oferta educativa municipal, i millorar-la en la mesura del possible amb mesures puntuals. En aquest sentit, s’ampliarà el pati de l’Escola Bressol i s’oferiran més activitats a l’Escola de Música.

Jiménez també va explicar que l’Ajuntament ha tramitat una reunió amb la Consellera d’Educació Irene Rigau per tal de parlar de l’afectació a la Garriga de les retallades. El regidor també va detallar les pujades de tarifa de l’Escola de Música, d’un 3,8%, i de l’Escola Bressol, d’un 5% en la quota i un 3,8% en el preu del menjador. Alhora, a l’EMAD es van incrementar un 3,8% les taxes de matriculació, i si abans els estudis eren gratuïts, ara es pagaran entre 7 i 21 euros al mes per alumne.

Jiménez va tancar la seva intervenció declarant que “si el que em pregunta és si tancarem algun centre, no tenim cap intenció de fer-ho”. El PSC va agrair la resposta, que segons Bulbena justifica el prec per la seva longitud, doncs no s’havia donat aquesta informació als partits de l’oposició.

El segon prec del PSC també va ser dirigit a Albert Jiménez en qualitat de Regidor de Sanitat. Bulbena va preguntar per l’afectació de les retallades al CAP, al que Jiménez va contestar que qualsevol retallada serà pactada amb la cap del servei i amb l’alcaldessa afegint que “no es pot fer alarmisme”. L’alcaldessa va explicar al PSC que es mantenen reunions amb la direcció del centre per consensuar mesures, i que el servei del CAP potser estava “sobredimensionat” abans.

El darrer prec va anar dirigit a l’Alcaldessa, a la que se li va preguntar per les condicions de la permuta de l’edifici de Can Luna, que les a detallar al PSC explicant que el 4 d’octubre se’n signarà la presa de possessió davant de notari.

La pregunta del PSC que a tancar el ple va ser per la regidora de Medi Ambient, Neus Marrodan, d’Acord. Bulbena va demanar saber si s’estan aplicant mesures envers els vessaments ocasionals de líquids dels camions de recollida d’escombraries del municipi. Marrodan va respondre detallant que l’empresa concessionària ja està reparant el camió, i que tots els vessaments es netegen immediatament al ser detectats.

El torn de preguntes del públic va inclure preguntes sobre la salut del plançó del roure de Guernica, una petició de reunió dels veïns del carrer Samalús amb el regidor de Via Pública i les preguntes d’un veí que va expressar el seu malestar per la presència de la bandera estelada a l’acte de l’Onze de Setembre i els aldarulls d’un bar al seu carrer.

El Ple es tancar a dos quarts d’onze de la nit i queda emplaçat pel proper mes d’octubre.

Text: Marc Bellmunt

Article anteriorLa Garriga, un lloc ideal per a viure-hi
Article següentLa cruïlla d’Esquerra, a la Garriga
Hola! Sóc La Garriga Digital.cat! Aquest és el meu número de telèfon, per si tens alguna cosa a dir-me: 698 578 064. Si vols, també em pots escriure un Whatsapp :)

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.