Crònica del Ple de setembre de 2010

0
ple

Es va celebrar ahir a l’Ajuntament el Ple Municipal corresponent al mes de setembre, que va estar marcat per l’ambient tens que ja ve sent habitual en els plens, i per tres qüestions: la figura d’Andreu Dameson, les obres del CAP, i una moció sobre la Fundació Universitària Martí l’Humà. A continuació els detallem els continguts de l’ordre del dia del ple i fem la crònica de cadascun d’ells.

Aprovació de l’anterior acta i despatxos d’ofici

El ple comença amb l’aprovació per unanimitat i sense discussions de l’acta del ple anterior. Seguidament es passa a l’aprovació dels despatxos d’ofici, amb certes qüestions presentades per CiU i ERC.

Convergència i Unió demana explicacions sobre imports de pressupostos en diversos despatxos d’ofici, ERC qüestiona la gestió de l’equip de govern pels canvis en els imports de diversos crèdits. L’alcaldessa explica que un dels errors és només a la transcripció del plenari i dóna explicacions de les circumstàncies de modificació dels crèdits, que en la seva major part es deuen al projecte Impuls, que es desconeixia en el moment de planificar els crèdits i es va haver d’incloure a posteriori.

Modificació de l’Acord entorn a les Festes Locals

Donada la coincidència d’una de les festes locals amb un dia festiu a tota Catalunya, és considera d’interès canviar el dia de festa a una altra data. EiLG proposa allargar la Festa Major, mentre que CiU, amb el suport d’alguns comerciants, proposa allargar el cap de setmana de l’1 de novembre. ERC, Frederic Moreno i el GiG donen el seu suport a CiU. PSC i ICV s’abstenen de la votació. Es va produir una certa controvèrsia en torn a l’ “alarmisme” que segons CiU és dir que l’aprovació del dia de festa en octubre perjudica la Festa Major, amb moments de debat especialment intensos entre Miquel Pujol i Frederic Moreno. La proposició de festa el 31 d’octubre s’aprova amb 9 vots, davant dels 2 vots a favor de la festa el juliol i els 6 vots d’abstenció.

Nomenament de la sala d’exposicions de Can Dachs

Es proposa anomenar la sala d’exposicions de la Plaça de Can Dachs “Sala Andreu Dameson i Aspa”, proposta originada des la societat civil l’abril d’aquest any. ERC està d’acord, però manifesta el seu rebuig al fet que l’Ajuntament hagi obviat totalment la vinculació de Dameson a ERC a l’hora de programar els actes d’homenatge que es preveuen, i especialment al fet de no haver comptat amb cap membre del partit a l’hora d’elaborar el cicle d’actes d’homenatge. ERC també va manifestar-se “enutjada” per la manera en què el butlletí municipal va obviar l’homenatge a Dameson efectuat pel partit a l’abril, i el fet que no hi assistissin ni l’alcaldessa ni el regidor de patrimoni.

ICV, de la mà de Quim Fornés, es defensa davant les acusacions d’ERC sostenint que ell personalment va convidar a ERC i al seu membre Lluis Noguera als actes, i que no hi ha cap intenció tendenciosa. Tanmateix, Fornés sosté que no va assistir a l’homenatge de ERC perquè no hi va ser convidat.

L’alcaldessa va incidir, en les seves paraules, en que “si esperem a que tot hagi passat per a dir-ho, és difícil posar-hi remei”.

El GiG, el PP i Frederic Moreno estan d’acord amb la proposta, que s’aprova per unanimitat.

Adhesió a la Carta Internacional del Caminar

Es proposa l’adhesió a aquest document de l’Associació Catalunya Camina. Fornés, en qualitat de regidor de Medi Ambient, llegeix un fragment de la Carta:

Caminar és la primera cosa que un nen vol fer i l’ultima a què una persona gran desitja renunciar. Caminar és l’exercici que no necessita un gimnàs. És la prescripció sense medecina, el control de pes sense dieta i el cosmètic que no es pot trobar en una farmàcia. És el tranquil·litzant sense pastilles, la teràpia sense un psicoanalista i l’ oci que no costa un cèntim. A més a més, no contamina, consumeix pocs recursos naturals i és altament eficient. Caminar és convenient, no necessita equipament especial, és autoregulable i intrínsecament segur. Caminar és tan natural com respirar.

John Butcher, Fundador del Walk21, 1999

Així, Fornés demana la signatura d’aquesta carta dintre dels actes de la Setmana de la Mobilitat, i demana el compromís de l’Ajuntament amb els seus punts d’acció:

1.  Incrementar la mobilitat integral 

2.  Dissenyar i gestionar espais i llocs per a les persones 

3.  Millorar la integració de les xarxes de vianants 

4.  Planificació territorial i usos del sòl com a suport a la comunicació a peu 

5.  Reduir el perill d’atropellaments 

6.  Millorar la sensació i seguretat personal 

7.  Augmentar el suport de les institucions 

8.  Desenvolupar la cultura de caminar

Aquests punts son subscrits unànimement pel consistori, que aprova l’adhesió a la Carta.

Aprovació de Comptes del 2009

CiU destaca que varen votar en contra dels anteriors pressupostos, però recalca que donat que la votació a realitzar és simplement la ratificació d’un informe tècnic de comptes, sense valoracions polítiques, el seu grup s’absté.

ERC, en coherència amb el seu vot en contra als pressupostos, vota en contra.

El GiG dóna suport a la votació.

El PP s’absté, i Frederic Moreno manifesta els seus dubtes davant la fidelitat dels comptes amb la situació real. Joan Bou, del PSC, manifesta la seva “estupefacció” davant del desacord d’altres grups polítics, recordant que els comptes han estat en exposició pública i hi ha hagut un període d’al·legacions públiques obert. Bou expressa que “si hi havia dubtes, es podrien haver presentat instàncies i vostès no n’han presentada cap”.

Moreno insisteix en què no dubta de la feina dels tècnics de comptabilitat, sinó de la correspondència entre els comptes i la situació real de l’Ajuntament. L’alcaldessa rebat a Moreno indicant-li que “això és absolutament contradictori, la feina dels tècnics és reflectir la realitat en els comptes”.

L’aprovació passa per 9 vots a favor, 5 abstencions i 3 vots en contra.

Expedient de modificació de crèdit; crèdit extraordinari

La modificació obeeix a la sol·licitud d’uns funcionaris de destinar els seus sous un dia de vaga a Càritas. Donat que es tracta d’una modificació extraordinària, ha de passar per plenari. Més enllà d’estar d’acord amb la votació, els grups polítics de l’oposició demanen a l’Ajuntament explicacions sobre com s’arriba a la xifra destinada a Càritas. L’Alcaldessa es compromet específicament a demanar explicacions i donar-les completament als grups del Ple. La votació passa per unanimitat.

Expedient de modificació de crèdit, suplement de crèdit

Aquesta votació obeeix a la previsió per part de l’Ajuntament d’ampliar un crèdit ja existent per tal de poder fer front als increments en preus de contractes ja acceptats a causa del increment del IVA decretat des del Govern Central.

CiU vota en contra, i demana aclariments sobre les xifres, de la mateixa manera que ERC i Frederic Moreno. El GiG i el PP voten a favor. La votació passa per 10 a favor i 7 en contra.

Ratificació referent a la xifra del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2010

Es passa la votació per unanimitat.

Ratificació del Decret de l’Alcaldia de desestimació del recurs de reposició  contra l’acord de ple de 30/6/10, relatiu a l’aplicació de les mesures previstes en el RD 8/2010 i modificació de la relació de llocs de treball

En aquest punt la votació passa sense més discussió, per 9 vots a favor, 6 abstencions i 2 vots en contra.

Mocions

1.- Presentada per ICV

La primera moció presentada és la de ICV per a donar suport a la vaga del 29 de setembre. Fornés explica els motius per a donar suport a la vaga, expressant el caràcter regressiu de la reforma laboral pels drets dels treballadors, i negant les suposades millores que portarà per a la situació econòmica del país. Fornés va explicar que més d’una empresa “significativa” ja ha aplicat la reforma, i que això farà precària la situació de moltes famílies.

El PSC s’absté de la moció. Més endavant serà criticat per Fornés per “veure’s obligat a ser coherent amb la reforma proposada a Espanya pel seu partit”.

Budó, com a cap de CiU, reclama el respecte per a les dues opcions del dret a fer vaga o no fer-ne, i atribueix la presentació de la moció a un suposat electoralisme de ICV de cara a les properes municipals. Budó recalca, tanmateix, el desinterès del seu grup en reproduir a la Garriga debats que ja han tingut lloc al Parlament o a Madrid, però no obstant va interpretar la situació política del tripartit de la Generalitat, criticant durament la posició dels tres partits que el formen, dient que “han trigat set anys a saber que veuen les coses de diferent manera”. Alhora, reclama al govern de la Garriga una major presa de decisions en matèries relatives a la economia, com la mesa anticrisi o el pla de dinamització de polígons. El vot de CiU és abstenció.

ERC vota a favor, però proposa dos punts més per a la moció: vetllar per la labor de protegir el treballador col·laborant amb altres administracions i comprometre’s amb un model laboral de país català.

El GiG s’absté, al·legant que l’Ajuntament “no és el lloc per a debatre aquests temes”.

El PP vota en contra de la moció. Frederic Moreno s’absté sostenint que l’Ajuntament no és el fòrum adequat pel debat, però manifesta el seu desacord amb la reforma laboral.

La moció no passa, amb quatre vots a favor, set abstencions i sis vots en contra.

2.- Moció presentada per ERC

La segona moció, presentada per ERC, és en el sentit d’excloure’s moralment de la Constitució Espanyola. ERC expressa la iniciativa de municipis de tota Catalunya d’excloure’s de l’encaix amb Espanya després del tractament de l’Estatut per part del Tribunal Constitucional.

Budó manifesta que el grup de CiU té llibertat de vot en aquesta moció. De nou, acusa  a ERC d’electoralisme, i de que la seva unitat és pretesa i no buscada. Segons Budó, CiU aposta per la autodeterminació dels ciutadans catalans, però des del consens. El PSC sosté, en boca d’Alex Valiente, que encara creuen en la Constitució i la seva vigència, tot i que admet que potser seria necessari modificar-la. El PSC vota en contra de la moció.

EILG expressa els seus dubtes respecte als termes de la moció i la seva eficàcia, i demana que se n’exclogui legalment, i no moralment, de la Constitució al poble. Pujol acusa la falta d’unitat, i dóna llibertat de vot al seu grup, expressant la seva abstenció personal.

ICV, en boca de Fornés, remarca la necessitat de reformar la Constitució en un sentit federal, on Espanya sigui plurinacional. ICV s’absté.

El GiG expressa que tot i el simbolisme la moció, allò important és recolzar l’opinió del poble. Aspa reclama el respecte a la voluntat del poble català, i entén que la Constitució és un element de repressió d’aquesta voluntat. El GiG vota a favor de la moció.

El PP “lògica i moralment” vota en contra.

Frederic Moreno recalca que s’ha “atacat la identitat nacional”, però considera que la moció va en contra de la legalitat del seu jurament de càrrec i s’absté.

ERC respon a les acusacions d’electoralisme dient que no són els únics als que es pot acusar. Oriol Ramon recorda que la primera iniciativa en aquest sentit va ser impulsada per CiU a La Selva, i diu a qui vol reformar la constitució (PSC i ICV) que “nosaltres volem la nostra constitució, i a qui vol reformar l’espanyola, bon vent i barca nova”. En veure que la votació es perdrà, Ramon declara que els dos membres del Ple de ERC si que es declaren moralment exclosos de la constitució, i demana que es faci constar en acta.

La votació obté els vots a favor del GiG, ERC i la portaveu de CiU, vuit abstencions (ICV, Frederic Moreno, EILG i tres dels quatre membres del grup de CiU), i cinc vots en contra. La moció no passa, i s’inclou en acta la decisió dels representants de ERC de declarar-se moralment exclosos de la constitució espanyola a títol individual.

3.- Moció presentada conjuntament per CiU, ERC, PPC i regidor no adscrit

La tercera moció mereix especial atenció: davant l’ incompliment per part de l’equip de govern de l’Ajuntament de la Garriga del conveni vigent amb la Fundació Universitària Martí l’Humà, CiU, ERC, PPC i el regidor no adscrit, Sr. Frederic Moreno, van presentar una moció demanant a l’equip de govern que s’acompleixi el conveni vigent i que es constitueixi una comissió bilateral Ajuntament-FUMH amb la finalitat d’analitzar-lo i iniciar un procés de reforma del mateix, si alguna de els parts ho considera oportú.

Atès que el govern garriguenc està en minoria, aquesta moció va ser aprovada amb el vot dels regidors de les forces que van presentar la moció i el del regidor Sr. Jaume Aspa, del Grup Independent de la Garriga.

Durant el torn de paraules algunes persones van formular preguntes a diversos membres de l’equip de govern.

El Sr. Miquel Pujol, interpel·lat sobre els motius pels quals vol denunciar el mateix conveni que ell mateix va signar quan era alcalde amb validesa de deu anys, va respondre que ell no ha intervingut en aquesta qüestió i, per tant, no és responsable de l’ incompliment.

L’alcaldessa, Sra. Neus Bulbena (PSC) va assumir la responsabilitat de no haver comunicat oficialment i per escrit a la Fundació Universitària Martí l’Humà la retallada de l’aportació municipal quan aquesta es va produir.

Per contra, el regidor Sr. Joaquim Fornés, no va saber contestar per quina raó se li volia retallar un 25% de l’aportació municipal a la Fundació Universitària Martí l’Humà quan a la resta d’entitats de la Garriga se li retalla només un 15%. La incapacitat del Sr. Fornés de respondre a la pregunta formaulada per una periodista, va provocar nombrosos comentaris entre el nombrós públic assistent.

Precs i preguntes

En el torn de precs i preguntes el primer prec va sers presentat per ERC entorn a les obres del CAP, la seva aturada, i la recollida de signatures de la societat civil al respecte. A aquest prec s’hi suma una pregunta de CiU, que demana explicacions a l’Ajuntament en el mateix sentit sobre el curs de les obres al CAP.

L’Ajuntament, per boca de l’alcaldessa, explica que els fons destinats en principi al CAP s’han destinat a reparacions d’emergència en el clavegueram del Carrer Vinyals i la Carretera Nova. El procés de traspàs de fons d’una obra a l’altra, no obstant, ha durat des de juliol fins al passat divendres. Bulbena posa també a debat entre tots els grups polítics la destinació que es farà de l’antic CAP, en tant que el poble “no pot permetre’s tenir un equipament tancat, quan necessita espais per a fer-ne ús”. Tanmateix, no descarta la possibilitat de tornar-ne l’ús a l’Asil Hospital. Les empreses implicades renuncien a les obres i a la petició de danys i perjudicis, tot i que una d’elles demana compensació de 3.300 euros per tasques ja fetes.

ERC critica amb “agror i desencís” el “secretisme” del que acusa a l’Ajuntament, i reclama més participació per al procés de renovació del CAP, i manifesta que això és impossible en aquesta legislatura, i que espera a la propera. CiU també es manifesta “perplexa” i acusa a l’Ajuntament de no tenir en compte les opinions dels altres grups, i critica la seva tasca en tot l’assumpte, en les paraules de Budó, “poc transparent i menys eficaç”. Budó afirma que s’han d’assumir responsabilitats polítiques, i acusa a Miquel Pujol d’estar “més preocupat per les dates de la Festa Major que per la seva feina”.

El GiG també critica la feina de l’Ajuntament i fa recaure la importància de l’ “error” de destinar fons a una reforma “innecessària” en l’Ajuntament. Alhora, també critica la falta de participació dels altres grups en l’assumpte. Segons el GiG, és l’Asil qui ha de decidir què es fa amb el CAP.

El PP no manifesta major desacord, i Frederic Moreno expressa que és necessari “trobar solucions” i “no barallar-nos políticament”, i reincideix en la importància de la voluntat de l’Asil Hospital en la futura funció del CAP.

L’alcaldessa va manifestar el seu desacord amb allò exposat pels altres grups, tot sostenint que la proposta anterior a la cancel·lació de les obres era també de valor afegit pel poble. També justifica la suspensió de les obres del CAP amb el desacord que haguessin generat al Ple, amb el desencís de la ciutadania i amb la urgència d’arranjar la Carretera Nova i el Carrer Vinyals. A més, Bulbena refusa les acusacions de secretisme, i recorda la urgència d’adjudicació dels fons per a aquestes obres, en tant que només es poden emprar fins a fi d’any. Va expressar tanmateix que la seva voluntat no és marginar a ningú.

El següent prec va ser presentat per ERC en el sentit de demanar un millor local per a la campanya de donació de sang, demanant una ubicació més digna. Bulbena va insistir en què els baixos de la biblioteca van ser un espai pactat i “més que digne” i va explicar que la propera donació de sang es preveu que es faci en el nou CAP, en cap de setmana.

El darrer prec va ser presentat pel GiG entorn a l’arbrat del poble. El GiG demanava que es conservi amb major cura l’arbrat de la Garriga, i que s’hi adaptin les actuacions a la via pública, i no al revés. El GiG demana una major protecció dels arbres a través d’una ordenança municipal. L’ajuntament recull la proposta i es compromet a traslladar aquesta problemàtica a la Comissió de Territori. Durant el debat, l’alcaldessa reconeix que salvar els magnoliers de la plaça de Can Dachs li ha costat a l’Ajuntament més de 5.000€, perquè s’han traslladat a uns vivers de Cardedeu i han estat sotmesos a un tractament.

Al torn de preguntes, a més a més de les ja recollides preguntes sobre la FUMH, el grup de CiU pregunta a l’Ajuntament pels costos per al poble de les tasques relacionades amb la troballa de restes arqueològiques a les obres del Centre. L’alcaldessa ha contestat que els costos per a la Garriga són, a dia del ple, de 50.000€, que seran assumits pel propi contractista i per la partida  destinada a imprevistos al pressupost. Les obres prorrogaran la seva finalització un mes i mig, fins al quinze de novembre.

El proper ple es preveu pel 27 de novembre.

Marc Bellmunt

Article anteriorHort municipal
Article següentCalàbria 50. Interiecto tempore
Hola! Sóc La Garriga Digital.cat! Aquest és el meu número de telèfon, per si tens alguna cosa a dir-me: 698 578 064. Si vols, també em pots escriure un Whatsapp :)

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.