Ple… de cassoles!

0
cassolada_2_1

El vespre nit del dimecres 28 de juliol es va viure un altre ple maratonià a l’Ajuntament de la Garriga que es va desenvolupar amb una música ambiental de fons que ja és força habitual, ja que hi havia convocada dues cassolades de protesta, una per part de la Plataforma Salvem el Centre i una altra per la Plataforma Antiincineradora del Congost, que van congregar un bon nombre de persones.

cassolada_2_2Cassoles, xiulets, timbals… i tota mena d’estris servien per a fer soroll. Acompanyats de pancartes la Plaça de l’Església i de Can Dachs van tornar a ser ocupades, sense que es produís cap tipus d’incident.

A diferència del darrer ple, en aquesta ocasió les portes de la sala de plens estaven tancades (ja hi havia aire condicionat) i la sessió, tot i el soroll de fons, es va poder desenvolupar amb certa normalitat i tranquil·litat. Aquestes són les pinzellades més destacades:

– Aprovació actes sessions anteriors

Vot: Unanimitat

– Determinació de les Festes Locals any 2011

L’equip de govern va proposar les dates del 13 de juny (Segona Pasqua) i el 29 de juliol (Festa Major) com els dos dies festius per l’any vinent. L’oposició en bloc va tombar aquesta proposta ( 9 vots a favor 8 en contra) i s’aprovaren el 13 de juny i el 3 d’agost com a dates festives, fent que la propera Festa Major es torni a celebrar el mes d’agost.

En aquest punt el GIG, que tenia previst abstenir-se, per evitar el vot de qualitat de l’alcaldessa decidí votar pel dia 3, per fer “justícia històrica”. Alhora, va posar a sobre la taula que el proper govern que hi hagi a l’Ajuntament faci una consulta a la població, ben feta, sobre aquest punt i que quedi establert d’una vegada.

– Modificació de la composició de la Comissió del Nomenclàtor.

El nou representant proposat per CiU és l’Alfred Vilar. En aquest sentit, Meritxell Budó va fer un agraïment públic a l’anterior representant proposat per CiU, Pere Cruells, i va agrair al Sr. Alfred Vilar haver accedit a representar CiU a la comissió. L’alcaldessa es va sumar al reconeixement al Sr. Cruells.

A petició del regidor Castells es va anunciar que hi ha la previsió de que la comissió es reuneixi perquè la sala d’exposicions porti el nom d’Andreu Dameson.

Vot: Unanimitat

Ampliació de la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona, (Organisme de Gestió Tributària).

Vot: Unanimitat

Acceptació subvenció del Departament d’Educació per a l’Escola Bressol Municipal “Les Caliues”, corresponent al curs 2009/2010, i aprovació del conveni corresponent.

Subvenció de 223.200 €

Vot: Unanimitat

Aprovació modificació relació llocs de treball (modificació fitxes)

Modificació de les fitxes de l’administratiu de serveis territorials i dels mestres de tallers.

Vot: 10 a favor /5 abstencions / 2 en contra 

– Modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Garriga de l’any 2010

Producte de la baixa del caporal de la Policia Local, s’ha posat la plaça com a vacant. Tots els grups polítics varen mostrar el seu agraïment i recolzament al Sr. Ramon Benesenes per la tasca duta a terme durant els anys que ha treballat a l’Ajuntament.

Vot: 15 a favor / 2 abstencions

– Resolució d’al·legacions, Aprovació Provisional de la Modificació Puntual del Pla General Municipal d’Ordenació vigent en el sector B-8 “Sector Sud”, i del conveni urbanístic de la modificació del PGO en el sector B-8.

Va ser un dels punts més conflictius per tot el que hi ha al darrera. Aquestes varen ser les intervencions més destacades:

Miquel Pujol (EiLG): “Els serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament han proposat l’acceptació total o parcial a la denegació de les esmentades al·legacions. El següent pas ha estat que el projecte incorporés les diferents prescripcions dels informes sectorials, cosa que els serveis tècnics i jurídics de la casa han considerat que s’ha fet satisfactòriament:

1.- Prohibició explícita dels usos no especificats i numerats

2.- En compliment de l’informe sectorial de Departament de Medi Ambient i Habitatge, s’han revisat les alçades de les futures instal·lacions, per a reduir-les a la mida del possible. Queda fora de la regulació les xemeneies, grues, etc. Necessàries per a dur a terme les activitats industrials.

3.- Mesures concretes d’integració paisatgística de les instal·lacions.

4.- Compliment de la prescripció de l’ACA.

Un cop aprovat aquest punt s’enviarà tot el projecte a la Direcció General d’Urbanisme perquè li doni, si s’escau, l’aprovació definitiva”.

Pujol va advertir que l’acord de la Direcció General d’Urbanisme “es pot recórrer i que el següent pas seria un contenciós contra la Generalitat, pel qual l’Ajuntament seria codemandat”.  

Va continuar la seva intervenció tot dient, en nom de l’equip de govern, que “l’objectiu d’ordenar i ennoblir l’entrada sud del poble fa una passa més” i va resumir els 3 objectius principals d’aquesta modificació:

1.- Garantir el tancament del sud del poble amb un àmplia zona verda que connecti amb el riu i el seu entorn.

2.- Garantir que els apilaments de materials producte de l’activitat de l’empresa estaran ordenats, organitzats i no a la vista de tothom. Que la polidesa i netedat siguin les sensacions que predominin en aquesta zona industrial del poble.

3.- Que els treballadors de l’empresa, a més d’estar orgullosos de treballar en una de les empreses més consolidades del Vallès, també puguin tenir la confortabilitat que actualment la tècnica moderna els ha de permetre.

Va finalitzar dient que “els motius de l’oposició a aquesta modificació sospito que no són contra la mateixa modificació, sinó per paralitzar la instal·lació d’una planta de cogeneració amb biomassa forestal”. Va acabar dient que “sense cap modificació del sector B-8 la instal·lació de la Planta de Biomassa podria anar al sector B-8, al B-7 o el B-6″ i que “fa molts anys que a la parcel·la industrial de la SATI hi funciona també una planta de cogeneració de gas natural amb mesures semblants a la prevista al sector B-8, contra la qual mai s’ha sentit cap queixa. Lamento que un procés tant clar, net i convenient per la Garriga s’hagi vist contaminat d’aquesta manera”.

Acabà la seva intervenció posant l’exemple de Viena, on “una planta de biomassa s’ha convertit en un atractiu turístic”.

Meritxell Budó (CiU): Es va queixar que no s’hagi donat cap informació a l’oposició durant aquests 6 mesos fins fa dues setmanes i va dir que “si fos per la seva credibilitat com a govern, no donaríem recolzament a aquest punt, però seria un acte d’hipocresia per interès polític que no farem. Això és el que ens diferencia de l’equip de govern”.  Va recriminar que “el no haver tingut en compte les al·legacions ha fet que el debat s’hagi encotillat en un sí o no” i acabà enviant un missatge a l’alcaldessa, tot dient que “si la moció prospera no ho pot considerar un èxit polític, sinó un fracàs a les maneres de fer del seu equip de govern”.

Quim Fornés (ICV): Va indicar que  els “motius per discrepar dels socis de govern en aquest punt, després de les al·legacions, continuen vius i ens ratifiquem en el vot negatiu”.

Oriol Ramon (ERC): “Des d’ERC hem parlat clar respecte aquest punt i hem reconegut els nostres errors durant la nostra curta estada al govern. Però volem manifestar que la proposta del grup d’empreses Tamayo és una oportunitat per teixir un nou concepte de l’energia basat en l’aprofitament de l’energia renovable de l’entorn i que pot aportar un benefici inqüestionable al poble. Entenem que les respostes  tècniques a les al·legacions presentades esvaeixen les inquietuds i dubtes expressades en les al·legacions. Continuem perplexos per la divisió que aquest tema cabdal ha produït en el si de l’equip de govern”.

Jaume Aspa (GIG): Va dir que “estem d’acord en que s’endreci la zona però que s’ha de tenir clar que el motiu és afavorir a una empresa per a la instal·lació de la planta de biomassa. Veient les respostes a les al·legacions es veu que l’equip de govern tira pilotes fora i que s’ha blindat en aquest tema”.

Va voler donar valor a les 3.000 signatures presentades en contra el projecte de la planta de biomassa i va destacar el “menys teniment per part de l’equip de govern envers aquestes 3.000 persones”.

Rafael Puig (PP): “L’empresa aportarà llocs de treball i energia renovable”.

Frederic Moreno (regidor no adscrit): Va ser, amb diferència, la intervenció més llarga i fa ver un seguit de puntualitzacions i de preguntes que varen quedar a l’aire. Va iniciar la seva intervenció afirmant que “l’empresa no ha acomplert amb allò que li obligava la legislació urbanística i a sobre rep el “premi” d’aquesta modificació després de no acomplir durant anys el que diu la legislació respecte l’ocupabilitat de les seves instal·lacions”.

Neus Bulbena (PSC): Va agrair el suport a la modificació i va puntualitzar que el debat profund que part de l’oposició acusa de no haver-se fet “sí que s’ha plantejat, tot i que potser no se n’ha fet suficient”. A Aspa li digué, en referència al menys teniment del govern envers les 3.000 signatures, que creu en els drets de tothom i que “l’empresa també té dret a defensar-se. L’objectiu és fer les coses bé, seguint la legalitat”.

Va confirmar que la llicència ambiental no està concedida a l’empresa, com aquesta ha afirmat.

Vots: 13 a favor / 4 en contra 

– Actualització tarifes de subministrament d’aigua SOREA

Augment global del 2,69% que s’aplicaria a partir del darrer trimestre del 2010. Comissió especial de preus ho ha de ratificar.

Vots: 8 a favor / 9 en contra 

– Declaració institucional per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.

Vot: Unanimitat

Informació sobre les obres de rehabilitació del centre.

Aquest va ser un altre punt dels més discutits.

L’alcaldessa va afirmar que les obres segueixen el ritme previst i que actualment es treballa el clavegueram. Va confirmar que s’han detectat alguns jaciments arqueològics que s’han de treballar i valorar en tres punts concrets (en dos serà fàcil de mantenir-los i en un s’haurà de demanar la seva destrucció). També digués que de forma immediata començarà la connexió del clavegueram amb les vivendes del carrer Centre (s’haurà d’obrir la vorera) i que a l’agost no s’aturen les obres, de manera que a finals de setembre s’hauran d’haver acabat.

Meritxell Budó (CiU): Va dir que hi ha “tres coses que no es poden fer i que l’equip de govern ha fet: a) aixecar expectatives de diàleg i negociació quan no hi ha voluntat d’arribar a acords. b) Traslladar un problema polític als tècnics. c) Ser bel·ligerant amb la ciutadania”.

Oriol Ramon (ERC), Jaume Aspa (GIG) i Frederic Moreno (regidor no adscrit): Van coincidir a demanar que no s’inclogui el punt d’informació sobre les obres del centre als plens degut a la manca d’informació envers l’oposició.

Mocions

Encara que costi de creure, aquest va ser el punt de l’ordre del dia al qual se li va destinar més temps, tot i que la majoria dels punts tractats no tenien una relació directe amb els afers del poble. Es varen presentar 4 mocions:

1.- ICV + ERC: contra la participació de les ETT en les contractacions laborals a la Garriga.

Vots: 4 a favor / 2 abstencions / 11 en contra 

2.-  ICV: contra mesures del govern espanyol per reduir el dèficit públic.

Vots: 5 a favor / 10 abstencions / 2 en contra 

3.- ERC: Suport a l’etiquetatge en català.

Vots:  16 a favor / 1 abstenció

4.- ERC. Sobre sentència TC, l’Estatut i la independència nacional.

Vots: 10 a favor / 6 abstencions / 1 en contra

– Precs i Preguntes

El més destacat d’aquest punt de l’ordre del dia va ser que s’anuncià que les obres de l’antic CAP no s’iniciaran aquest mes d’agost i l’explicació per part de l’alcaldessa de la situació de les voreres del carrer Vinyals.  

– Preguntes del públic

– Al Sr. Quim Fornés sobre l’estat de les instal·lacions del parc infantil de la Plaça del Silenci.

– A l’alcaldessa sobre traïdoria envers GIG de l’equip de govern, sobretot pel que fa al tema de la Planta de Biomassa quan va ser el motiu principal central de la moció de censura. Bulbena digué que no és traïdoria i que hi havia molts altres punts.

– Es preguntà si en els casos del CAP i de l’estació continuarà fent cas omís a la ciutadania com en el cas de les obres de rehabilitació del centre. Bulbena digués que cada projecte és independent i que es treballarà per separat.

Article anteriorBoscos i energia
Article següentEls pastorets ja es preparen pel proper nadal
Hola! Sóc La Garriga Digital.cat! Aquest és el meu número de telèfon, per si tens alguna cosa a dir-me: 698 578 064. Si vols, també em pots escriure un Whatsapp :)

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.