La Garriga Digital

Actuar o esperar asseguts

Meritxell_Bud

Gràcies al President Zapatero hem passat del “no hi ha crisi a unes xifres d’atur rècord i hem passat de voler liderar Europa, a no tenir més remei que prendre mesures dràstiques per reduir la despesa pública vist que la resta de països ens han cridat l’atenció. A Catalunya, el Govern tripartit del President Montilla, tampoc ha estat capaç de reaccionar amb mesures ràpides i eficaces. La servitud  del socialisme català a les doctrines marcades des de Madrid, no ho ha permès. I a la Garriga? A la Garriga, el govern municipal encara ni s’ha plantejat que són temps difícils. I perquè? Per què en lloc d’aixecar el cap, mirar al seu voltant i escoltar a la gent, s’emmirallen en les seves pròpies actuacions.

Mentre esperem a que el govern municipal reaccioni i actuï, Convergència i Unió de la Garriga té la intenció de presentar davant els garriguencs i garriguenques diverses mesures de dinamització econòmica fonamentades en quatre línies estratègiques:

Creació d’un eix econòmic al voltant de la C-17: és necessari obrir-se i projectar-se a l’exterior, i què més senzill que començar col·laborant i establint sinergies econòmiques amb municipis com Mollet, Parets, Granollers, l’Atmella, Centelles, Vic o tants d’altres. Cal compartir experiències i  solucions a problemes comuns.

– Creació d’un espai pel coneixement: vinculant formació i empresa, creant nous cicles formatius i potenciant els que actualment  es duen a terme en els Instituts de secundària de la Garriga, potenciant programes de formació permanent i obrint-nos al món universitari fent de la recerca i la innovació peces claus alhora d’afrontar el futur.

– Creació d’espais de reflexió compartida pel comerç i les empreses: Fomentar les relacions i la coneixença entre si  dels comerços i les empreses de la Garriga permet col·laborar, aprendre els uns dels altres i vincular-se amb major mesura al territori i al poble. Ens cal potenciar associacions d’autònoms,  comerciants i empresaris fortes i dinàmiques. I ens cal donar majors facilitats als emprenedors.

– Elaboració de plans sectorials i estudis d’implementació geogràfica: és imprescindible estudiar, un a un, tots els sectors productius de la Garriga, analitzant els seus punts forts i febles, analitzant els seus pros i contres, així com la seva possible ubicació geogràfica. De la mateixa manera que és imprescindible elaborar un pla de dinamització dels polígons industrials. És un treball lent i gens fàcil però fonamental alhora d’establir un pla estratègic de caire econòmic a llarg termini.

A la Garriga, hi ha molta gent, empreses, associacions, comerços o fundacions que ja estan treballant en tot això. I és per això que abans dèiem que era necessari aixecar el cap, mirar al nostre voltant i escoltar la gent. L’Ajuntament té l’oportunitat i l’obligació de liderar un canvi cultural pel que fa a la dinamització econòmica del poble. Podem seguir asseguts a veure què passa o actuar. Nosaltres apostem per actuar i apostem per fer-ho al costat de la gent que pensa que ja no podem perdre més temps.

meritxellbudo@ciulagarriga.cat

 

Exit mobile version