Crònica del ple municipal

0
Escut_de_la_Garriga

El dimecres 24 es va celebrar el Ple Municipal del mes de març. Va ser un ple amb un to molt més relaxat que el del mes anterior, on es va mantenir un to d’unanimitat en quasi tots els punts de l’ordre del dia excepte en els dos últims i en algun dels precs i preguntes.

Rafel Puig, nou regidor del PP

El ple es va obrir amb el nomenament formal de Rafel Puig com a regidor del grup del Partit Popular i a diferents càrrecs a òrgans de l’Ajuntament que ostentava el seu predecessor, el Sr. Josep Broch. En ambdós punts es va mantenir la unanimitat i cordialitat per part de tot el consistori en donar la benvinguda al seu nou membre. El Sr. Puig va agrair la cordialitat mostrada pels seus companys i va fer broma sobre la gran quantitat de càrrecs que han recaigut en la seva persona.

Albert Benzekry Fortuny, persona il·lustre

Seguidament es va procedir a la declaració de persona il·lustre del municipi a Albert Benzekry Fortuny. Els membres del ple van glossar les raons per les que s’anomenava persona il·lustre a Benzekry, elogiant la seva tasca de cronista de la Garriga des de fa molts anys i la seva funció de enregistrar els usos i costums del poble, “salvaguardant la memòria del poble” com va dir Oriol Ramon, representant d’ERC. La votació va passar per unanimitat i un llarg aplaudiment cap al fotògraf va ressonar en el ple. L’acte públic de reconeixement es va marcar pel dia 21 d’abril, i es celebrarà conjuntament amb la presentació de la segona entrega del llibre “La Garriga Secreta” de l’Editorial el Garbell. Tots els membres del ple van coincidir a destacar la tasca de fotògraf de Benzekry, i a remarcar que després de tants anys de ser testimoni, per fi era protagonista.

L’estètica de la Medalla d’Honor

El següent punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació del model de Medalla d’Honor de la Garriga, que serà circular, d’uns cinc centímetres de diàmetre, de metall platejat mate, i que tindrà el garric, emblema del poble, en relleu al dors, i el logotip de l’Ajuntament i el nom de la institució o persona distingida i la data del premi a l’anvers. Es va aprovar aquest model de medalla de nou per unanimitat.

Medalla d’Honor del poble a la Fundació Asil Hospital

El ple va continuar amb la distinció de la Fundació Asil Hospital de la Garriga amb la primera Medalla d’Honor del poble en el centenari de la Fundació. Així l’Ajuntament distingeix la labor social i sanitària de la Fundació, distingint la seva “feina entusiasta” segons l’Alcaldessa. Tots els grups van celebrar la distinció de la Fundació amb la Medalla d’Honor i van donar el seu suport, també, a la seva candidatura a la Creu de Sant Jordi. La votació per concedir la medalla, no cal dir-ho, es va aprovar per unanimitat.

Adhesió al Manifest del Dia Internacional de les Dones

Tot seguit l’Alcaldessa va passar al següent punt de l’ordre del dia, l’adhesió al Manifest del Dia Internacional de les Dones. Després de llegir personalment el Manifest en veu alta, Bulbena va donar pas als portaveus dels diferents grups polítics, que es van adherir tots amb fermesa al contingut del text. Aquesta votació també es va aprovar per unanimitat.

Torn per a parlar de la liquidació del pressupost municipal

Després d’aquesta primera part plàcida, el Ple va entrar en tensió en els següents dos punts. Aquests punts consistien en la donada de compte de la liquidació del pressupost municipal, i del compliment del Pla de Sanejament Financer. L’Alcaldessa es va manifestar contenta, però amb prudència, satisfeta amb el “redreçament” de les finances municipals. Va remarcar que el romanent pressupostari de l’exercici actual ha estat positiu –d’una mica més de 314.000€ – i que s’han acomplert els requeriments legals del pla de sanejament “cosa que l’any passat no passava”. Tanmateix, va esmentar que el Pla de Sanejament és “a sis anys vista, i no podem abaixar la guàrdia”.

No obstant, a la ronda de rèplica, els portaveus dels grups polítics de l’oposició van expressar el seu desacord. La Sra. Budó, de Convergència, va rebaixar aquest balanç positiu en tant que s’ha de donar compte de diversos crèdits que n’absorbiran pràcticament la meitat. També va criticar que es necessités emprar un crèdit per pagar la factura de Vallès Televisió si hi ha hagut un romanent positiu, i va lamentar la gran quantitat de partides modificades en el seu import, dient que “una cosa és la flexibilitat pressupostària, i això una altra”. També va dir que fer tantes variacions en el pressupost un cop aprovat és “invalidar-lo políticament”. Alhora, va acusar a l’Ajuntament d’ “estalviar en el pressupost no fent coses que estaven promeses” retallant les previsions de despesa en àrees com l’enllumenat públic o el clavegueram. Amb tot, va reincidir en que no només és important la balança final, sinó també la gestió del pressupost i l’acompliment de promeses.

Oriol Ramon, d’ERC, també va reincidir en que tot i el to “d’eufòria continguda, però eufòria” i va dir que “probablement no parlem el mateix idioma, perquè on l’Alcaldessa hi veu naps, nosaltres hi llegim cols”. Oriol Ramon va esmentar que el panorama que deixa el pressupost és “ben trist” en tant que es basa la balança de pagaments en un préstec. Va criticar també la moció de censura de fa dos anys en tant que es va fer en vista d’uns problemes econòmics que no considera solucionats, i va insistir en que les xifres presentades són “un pedaç”. Va tancar la seva intervenció dient que l’Ajuntament és “un elefant amb cames de girafa”, en referència a un famós quadre de Dalí.

Jaume Aspa del GIG va lamentar la conjuntura de l’economia del poble, i va insistir en que tot i que s’hagi canviat alguna dinàmica, s’ha de continuar treballant per la seva economia. Amb tot, el seu to no va ser tant crític com el de Convergència i ERC.

Rafel Puig del PP també va incidir en que el seu partit va donar suport al Pla de Sanejament, i en “l’evidència de que els números ara són positius” i que “los cuadros de Dalí siguen colgados en los museos” en referència a la intervenció d’Oriol Ramon.

Frederic Moreno va insistir en la importància de la labor de l’Ajuntament, i va esperar que el promès per l’Alcaldessa “sigui un primer pas per complir amb el Pla de Sanejament”.

Després de la ronda d’intervenció, l’Alcaldessa va insistir en el romanent positiu de pressupost, i en la labor feta, criticant els retrets de Budó, i especificant que el préstec demanat s’ha emprat en eixugar el deute de l’Ajuntament i que els retalls pressupostaris eren necessaris per a arribar a aquesta xifra final positiva, i que tot i que fossin molts, no se n’amaga. També va esmentar que algunes variacions a positiu han estat degudes a la percepció de subvencions amb més import del previst, i ha insistit en “guanyar petites batalles” d’una en una per a sanejar l’economia del poble. També va destacar, de nou, el resultat positiu del pressupost dient que molts dels representants de l’oposició no haguessin “donat un duro” fa un any per un resultat positiu en l’exercici actual. No obstant, després de la intervenció de l’Alcaldessa, els representants de l’oposició van tornar a insistir en el manifestat anteriorment.

La discussió es va mantenir en aquest to una llarga estona, i donat que només es tractava d’una rendició de comptes, i no d’una votació, es va acabar esgotant, deixant una perceptible tensió en l’ambient.

Ronda de precs (CiU)

Es va passar seguidament a una ronda de precs, oberta amb la petició de CiU de que s’informi a la ciutadania dels terminis i afectacions als veïns de les obres de rehabilitació del centre, i sol·licitant que aquests impactes es minimitzin mitjançant una gestió correcta i un estudi de mobilitat. L’Alcaldessa va manifestar que la rehabilitació, prevista per després de Corpus, encara no té la data d’inici formalment prevista, i que el que sí que està previst és fer una reunió informativa i un pla de mobilitat, però que tot això i les característiques de l’obra no estaran clares fins la concessió de l’obra a alguna empresa.

Ronda de precs (ERC)

Tot seguit, ERC va presentar una sèrie de tres precs: el primer amb respecte al concurs de micro-relats de la Biblioteca amb ocasió de Sant Jordi, el segon demanant un informe de l’estat dels boscos del municipi després de les nevades de fa dues setmanes, i el tercer i últim perquè l’Ajuntament es manifestés respecte a la situació laboral dels treballadors municipals del CAP.

El primer prec va estar caracteritzat per la petició d’ERC de que només s’acceptin relats en català al concurs de micro-relats, incidint en que permetre la participació de relats en castellà al concurs és “no discriminar positivament el català d’acord amb la Llei de Normalització Lingüística”. El prec es va caracteritzar pel seu to alarmista: responent a la declaració de la regidora de Cultura de que s’ha de promocionar el català no des de la imposició sinó potenciant la convivència, el representant d’ERC va sentenciar que “més val que també anem preparant fomentant la convivència l’enterrament del català”. Amb tot, el concurs seguirà admetent relats en castellà, i es planteja la inclusió d’altres llengües en futurs concursos.

El segon prec es va veure respost amb un petit informe de la situació dels boscos, elaborat des de l’Ajuntament, i la promesa de presentar mesures concretes en el pròxim ple.

El tercer prec, amb respecte a la situació laboral del treballadors del CAP, va rebre un tractament més extens. Els treballadors del CAP, dependents del poble fins ara, passaran amb la inauguració del nou CAP a dependre de l’ICS (Institut Català de Salut). Per tant, haurien de veure modificat el seu tipus de contracte a un d’interí, i passar pel procés de selecció per accedir a aquestes places que estableix la Generalitat (que implica proves d’accés, assignació de zones, etcètera, per accedir a aquest lloc de funcionariat). L’Alcaldessa va relatar que a d’altres municipis en una situació similar -les Franqueses i Cardedeu- hi ha hagut un procés judicial que ha portat a que treballadors en una situació similar veiessin reconegut el seu treball per l’ICS (alguns dels treballadors del CAP hi porten vint-i-dos anys) i ara tinguin una plaça fixa. Bulbena va manifestar que l’Ajuntament donarà el seu suport total als treballadors en aquest sentit i que els defensarà davant de l’ICS. No obstant,  l’ICS es nega a acceptar directament als treballadors com a fixes malgrat la jurisprudència, i reclama que s’iniciï un procés judicial similar al d’altres municipis. Amb tot, l’Ajuntament dóna el seu suport als treballadors, i expressa la seva voluntat de que aquestes quatre persones que treballen al CAP tinguin les millors condicions, i que hi ha un interès de que mantinguin el seu lloc de treball des de l’ICS, i que hi ha una nova reunió de totes les parts prevista al 8 d’abril.

Ronda de precs (GIG)

L’últim prec va ser presentat per via oral des del GIG, preguntant pel pagament de la factura del consorci de la TDT. L’Alcaldessa va manifestar que es decidirà al proper plenari.

Després es va passar a dues informacions des de l’equip de govern, la primera que el lliurament del premi Vallesà de l’any es farà enguany al Patronat el cinc de maig, i la segona que s’ha rebut una subvenció per a connectar l’aigua de Can Poi a la xarxa Sorea.

Torn pel públic

Tancat el torn de precs, es va passar al torn de preguntes del públic. La primera pregunta va ser per l’Alcaldessa, sobre si l’equip de govern és conscient de l’actual situació de crisi, i sobre l’afecció dels comerciants per la rehabilitació del centre de la població. Bulbena va manifestar que l’Ajuntament és conscient d’ambdós problemes i que intentarà minimitzar l’afecció dels comerciants i la seva labor a causa de les obres.

La segona pregunta va girar en torn el desdoblament de les vies de la línia de tren i el paper de l’Ajuntament en la decisió final de l’emplaçament de l’estació i per què es va fer la consulta popular. L’Alcaldessa va manifestar que la decisió de la localització no està presa, i que es prendrà per plenari, després de rebre una contraproposta que encara s’està negociant. Segons Bulbena, la consulta era una simple recollida d’opinions, però tot i així aquesta recollida d’opinions s’ha tingut en compte per a l’elaboració de la contraproposta. L’Ajuntament està pendent en qualsevol cas de la resposta de Foment.

La tercera pregunta va ser sobre l’impacte de la construcció de la torre de stripping en la quantitat d’aigua que es compra pel subministre del poble. L’Alcaldessa va manifestar que en aquell moment no disposava de dades per a contestar la pregunta. També se li va preguntar per la retirada dels plafons del Plan E. i va respondre que s’havien de retirar, però que desconeixia el motiu pel qual encara no s’havia fet.

L’última pregunta va anar dirigida a Sr. Quim Fornés, inquirint sobre per què només una zona del Passeig ha vist els seus arbres podats. El regidor va manifestar que es devia a una proposta de sanejament del Passeig, sobre la que encara s’ha de deliberar al ple, però que a proposta de l’empresa concessionària es faria una prova sobre una zona del Passeig. La resta dels arbres no es podaran a menys que sigui urgent fins que s’aprovi el pla de sanejament de l’arbrat a la reunió de Territori del set d’abril.

El mateix ciutadà que va fer aquesta pregunta va dirigir un text al senyor Fornés que va iniciar una breu discussió que es va tancar sense una resolució clara. Després d’aquesta discussió es va tancar el Ple i es va emplaçar el proper ple el 28 d’abril.

Marc Bellmunt

Article anteriorXavier Aguilar, l’home culte
Article següentAlbert Benzekry i Fortuny, Persona Il·lustre
Hola! Sóc La Garriga Digital.cat! Aquest és el meu número de telèfon, per si tens alguna cosa a dir-me: 698 578 064. Si vols, també em pots escriure un Whatsapp :)

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.