La Garriga Digital

Novetats de l’Editorial Malhivern

El_moviment_estudiantil_a_Barcelona_1965-1975_def

El moviment estudiantil a Barcelona (1965-1975) és una aproximació a uns anys bàsics per
a entendre el que va passar a Catalunya a finals de la dictadura. Aquest estudi vol contribuir,
amb una introducció divulgativa, al coneixement del moviment estudiantil contra el franquisme
i, sobretot, pretén difondre el testimoni oral de persones que hi van estar involucrades directament.
El moviment estudiantil a Barcelona (1965-1975), escrit per Francina Espuny i Tècniques d’estudi. Aprèn a estudiar de manera pràctica i senzilla, escrit per Lara Reyes, són les darreres novetats que l’Editorial Malhivern, amb seu a la Garriga, ha editat. Ja pots encarregar-los a la teva llibreria o bé a la mateixa editorial.
Sinopsi dels llibres:
El moviment estudiantil a Barcelona (1965-1975) és una aproximació a uns anys bàsics pera entendre el que va passar a Catalunya a finals de la dictadura. Aquest estudi vol contribuir, amb una introducció divulgativa, al coneixement del moviment estudiantil contra el franquismei, sobretot, pretén difondre el testimoni oral de persones que hi van estar involucrades directament.
Tècniques d’estudi és un treball que s’inicia l’any 2005 i es revisa l’any 2008 per a fer aquesta edició. Té com a objectiu analitzar les potencialitats de les tècniques d’estudi en relació a un tema tan delicat com és el baix rendiment escolar. 
Amb aquesta finalitat, es proposa un marc teòric per situar les tècniques d’estudi en relació als factors que afecten al procés d’aprenentatge; per una banda, la situació de l’alumne, i per l’altra, la metodologia didàctica o tècniques d’estudi que el professor posa a l’abast de l’alumnat.
Com a part central del llibre es proposa una recerca de camp amb alumnes de 6è de Primària en la qual, a partir d’una hipòtesi central, es té com a objectiu comprovar si el treball sistemàtic de les dues tècniques d’estudi escollides poden aportar una millor comprensió d’un text escrit i, en conseqüència, poder generalitzar afirmant que el treball constant amb aquestes estratègies didàctiques ajuda a millorar el rendiment escolar.
Exit mobile version