La Garriga Digital

Nou Ple Municipal a la Garriga

Escut_de_la_Garriga

El Ple es celebrarà a la sala de plens de l’Ajuntament de la Garriga, a partir de les set del vespre

Ordre del Dia del Ple Municipal de la Garriga, del dia 24 de febrer de 2010.

1. Pròrroga del conveni per a la gestió dels residus de paper i cartró d’origen comercial amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.
2. Modificació de la Plantilla i de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de la Garriga de l’any 2010.
3. Aprovació de nominació de quatre vies locals i una plaça

4. Aprovació de nominació de la Biblioteca Municipal
5. Donar compte dels Fons Estatals d’Ocupació i Sostenibilitat Local.
6. Aprovació expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.
7. Desestimació de la proposta de modificació de Tarifes Taxi, exercici 2010
8. Ratificació de l’acord de la J.G.L. de data 15/2/10 de revisió del Padró d’Habitants amb referència a data 1 de gener de 2009
9. Ratificació de la Resolució de l’Alcaldia de data 4/2/10, d’ampliació del termini d’informació pública corresponent a l’expedient de Modificació Puntual del PGO dels sector B-8 “Sector Sud”, i conveni urbanístic de la modificació puntual del PGO en el sector B-8.
10. Mocions
11. Dimissió del regidor del grup municipal del PPC
12. Precs i Preguntes
13. Donar compte al Ple d’assumptes de l’equip de govern

Segueix el ple en directe per Ràdio Silenci (107.4 de la fm)

Exit mobile version