telefon

Ajuntament 93 860 50 50

 

Serveis

  • Bombers - 93 849 60 80
  • Consell Comarcal del Vallès Oriental - 93 860 07 00
  • Enher - 93 879 40 17
  • Estabanell i Pahisa - 93 871 51 26
  • Gas Natural Avaries - 900 75 07 50
  • Gas Natural Informació - 900 76 07 60
  • Jutjat de Pau - 93 860 58 10
  • L'Esplai - 93 871 62 02
  • Mossos d'Esquadra - 088
  • Oficina de Català - 93 860 59 94
  • Oficina Tributària - 93 472 91 04
  • Parròquia - 93 871 46 91
  • Policia Local - 93 871 8092
  • Servei Local d'ocupació - 93 860 50 50
  • Sorea (servei d'aigües) - 93 871 46 25
  • Taxis municipal - 93 871 74 74
  • Urgències - 93 860 91 09 / 900 770 077
  • Vilanova (servei d'aigües)  - 93 871 45 78

 

Ensenyament

  • Escola bressol municipal Les Caliues - 93 732 11 85
  • Escola Municipal d'Art - 93 860 59 90
  • Escola Municipal de Música Josep Aymerich - 93 871 81 21
  • Escola pública Els Pinetons - 93 871 70 72
  • Escola pública Giroi - 93 871 70 49
  • Escola pública Puiggraciós - 93 871 81 77
  • Escola pública Tagamanent - 93 871 83 01
  • Fundació Universitària Martí l'Humà (FUMH) - 93 860 50 60
  • IES Manuel Blancafort - 93 871 55 03
  • IES Vil·la Romana - 93 871 83 03
  • Institut Municipal d'Educació (IME) - 93 860 59 90

 

Sanitat

  • Benestar Social - 93 871 90 95
  • CAP la Garriga - 93 860 58 97  
  • Creu Roja - 93 861 12 40
  • Farmàcia Comaposada - 93 871 83 14
  • Farmàcia Crespi - 93 871 69 97
  • Farmàcia Ferrarons - 93 871 81 28
  • Farmàcia Suñol - 93 871 46 86
  • Farmàcia Viñamata 24h Granollers - 93 879 40 18
  • Hospital de Granollers - 93 842 50 00
  • Sanitat Respon - 902 111 444
  • Urgències mèdiques - 061

 

Esportiu

  • Pavelló de Can Violí - 93 871 83 12
  • Piscines la Garriga - 93 861 20 82
  • Poliesportiu Can Noguera - 93 871 82 33

 

Cultura

  • Biblioteca Municipal - 93 871 88 87
  • Sala Joan Garriga - 93 860 50 50
  • Sala Municipal d'Exposicions - 93 860 50 50
  • Teatre de la Garriga, El Patronat - 93 871 84 43

 

Joventut

  • Casal de Joves - 93 871 82 21
  • Punt d'informació Juvenil - 93 871 83 28

 

Comunicació

  • La Garriga Digital.cat - 698 578 064  
  • Radio Silenci - 93 841 86 19
blog comments powered by Disqus