LGD Per la Dignitat - Grup d’Opinió

Reflexionem abans d’anar a votar?

Per la_Dignitat_LogoQuè és millor per a la nostra vida quotidiana? Votar per fidelitat a una ideologia o partit encara que això sigui més testimonial que pràctic? Quina utilitat real tindria el nostre vot en aquest cas?

Quines opcions tenen la seva raó de ser a representar i defensar exclusivament els seus votants “d'aquí” i no pas subordinar-los a directrius i interessos “forans” que els perjudiquin?

Llegeix més

La No independència... és dependència (79)

Per la_Dignitat_LogoEleccions Municipals sense tenir en compte la dependència d’Espanya? Quant depèn de la capacitat de decisió i gestió de cada ajuntament? Quant depèn pel benestar dels seus veïns? No han d'apujar impostos per atendre les necessitats socials degudes a la soferta manca de finançament? Evoluciona l’Estat espanyol cap a una recentralització, retallada de facultats, dels ajuntaments? Sí! Creix la dotació de recursos econòmics? No! Quant guanyarien els ajuntaments catalans si no depenguessin d’Espanya? Què és coherent votar? Llistes que donen suport a aquests perjudicis de la dependència d’Espanya o llistes que intentaran els beneficis de la independència per tots?

Llegeix més

La No independència... és dependència (78)

Per la_Dignitat_LogoQuè agrairan els fills, famílies, dels votants del NO? Agrairan els seus fills que els privin de viure en un país modern i amb més possibilitats de realització professional, personal, per preferir seguir en un país obsolet que obliga a emigrar? Que els converteixi en colonitzats i contribuents en detriment de la seva formació, sanitat, benestar, oportunitats de treball, infraestructures eficaces...? Votar NO i impedir-los gaudir dels segurs beneficis de la independència és el millor per al present i futur de les seves famílies? Què votaria un pare responsable davant la seva família, coherent, davant l'opció de benestar o retallades? Futur o passat? Llibertat o submissió...?

Llegeix més

La No independència... és dependència (77)

thumb Per la Dignitat LogoQui vol seguir enganyant-se amb l'estat espanyol? Quin sentit té insistir en federalisme (PS©OE), confederalisme (Duran), estat sobirà dins d'Espanya (ICV), terceres vies (patronals, etc.), diàlegs (pont aeri, Íbex, etc.)? Què ha tornat a manifestar Rajoy? “No hi ha cap possibilitat de terceres vies ni de singularitzar a Catalunya? És possible alguna d'aquestes propostes sense el suport del PP? No! Davant la posició immòbil, explotadora, centralitzadora, “castellanitzadora”, antidemocràtica, injusta d'Espanya per als catalans... per què segueixen enganyant els qui ofereixen l'impossible o s'enganyen els qui els voten? Quina és la decisió  coherent per a un votant amb dignitat, demòcrata veritable, que vulgui per a la seva família el benestar que mereix?

Llegeix més

La No independència... és dependència (76)

Per la_Dignitat_LogoSón un frau democràtic les plebiscitàries? Acceptem la següent definició de diccionari: “Plebiscit: resolució presa per tot un poble a pluralitat de vots”? Quin sentit de democràcia tenen els qui neguen que el poble resolgui? No són plebiscitàries, de fet, totes les eleccions? O potser no volen que en les municipals i el 27-S el poble català resolgui el seu futur de llibertat, el benestar que mereix, en un país nou i veritablement democràtic? Si els “dependentistes” fossin majoria, tampoc serien plebiscitàries? Democràcia real gràcies a la independència... o dependència de polítics dèspotes il·lustrats? Què decidirà un veritable demòcrata?

Llegeix més

La No independència... és dependència (75)

Per la_Dignitat_LogoOn està la línia vermella de la nostra dignitat? (1) Apliquem la línia vermella tan de moda!? Acceptem la definició de “dignitat” segons diccionaris: “Qualitat del que es fa valer com a persona, es comporta amb responsabilitat, serietat i respecte cap a si mateix i cap als altres i no deixa que ho humiliïn ni degradin”. Segons això, davant nosaltres mateixos i davant els altres, ens fem “valer com a persones” amb la dignitat objectiva i subjectiva que mereixem davant el tracte de l'Estat espanyol? Fixem nosaltres la línia vermella o deixem que ens la marquin? On l'establiran els votants a Catalunya amb autèntic sentit de la dignitat?

Llegeix més

La No independència... és dependència (74)

Per la_Dignitat_LogoPrepara l'estat espanyol denúncies contra líders catalans independentistes? Es publica la notícia per desacreditar líders que connecten amb la societat per desanimar i afeblir el desig de llibertat, dignitat i benestar dels ciutadans? Creuen que els independentistes són submisos seguidors d'uns líders il·luminats? Encara no admeten que són precisament els ciutadans amb dignitat els qui volen decidir el seu futur? Prepararà el govern espanyol denúncies contra aquests com ho fa amb alguns dels seus líders? Davant aquesta amenaça de qui només té arguments intimidadors, què han de pensar i decidir els veritables demòcrates catalans?

Llegeix més

La No independència... és dependència (73)

Per la_Dignitat_LogoÉs just contribuir més i rebre menys? Van votar els ciutadans catalans afirmativament el principi d'ordinalitat? Sí! Saben que això significaria aportar recursos per la “solidaritat” però no quedar per sota dels qui es beneficien? Coneixen que el Constitucional ho va anul·lar i, com a conseqüència, Catalunya està entre les que més paguen però per sota de les que paguen menys i reben més? Són conscients a quant obliga aquesta injustícia a retallades en educació, sanitat, benestar? És això el que volen els partits i votants que dubten o s'oposen a la independència? Quina lògica té acceptar estar entre els que més paguen i entre els que menys reben? És just renunciar al benestar merescut?

Llegeix més