LGD Per la Dignitat - Grup d’Opinió

La NO independència... és dependència! (1)

Per la_Dignitat_Logo“Quan algú comprèn que obeir lleis injustes és contrari a la seva dignitat, cap tirania pot dominar-lo”. Mahatma Gandhi.

La plataforma està constituïda per un grup de persones de diferents professions sense cap militància política però altament sensibilitzats per Catalunya, el seu present i futur des de la perspectiva de “la dignitat”. Des d'un enfocament objectiu, a partir de fets i manifestacions públiques, pretenem fer aportacions que respectin al lector i el convidin a posicionar-se davant “la dignitat” com a mirall i referent. Convidem al lector, que és protagonista de la dinàmica social i política i receptor d'encerts i errors dels qui dirigeixen i decideixen, al fet que reflexioni sobre aquests plantejaments i actuï segons la seva consciència i concepte de “dignitat”.

Llegeix més