Ple juliol_2017_OAMCAquest dimecres dia 25 d’abril de 2018, a les 19 h, tindrà lloc un nou Ple municipal a la Garriga, com sempre, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, amb la presència dels representants de tots els grups polítics del poble. La sessió es podrà seguir en directe, presencialment o a través de l’emissora local Ràdio Silenci (107.4 de la FM). Aquest n’és l’ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta núm. 109 corresponent al Ple ordinari de 21 de març de 2018.

2. Aprovació de les festes de caràcter local per l'any 2019.

3. Aprovació de l'expedient de contractació, mitjançant concurs per a l'adjudicació de la concessió administrativa d'ús privatiu del Bar del Teatre El Patronat.

4. Acceptació cessió gratuïta del Casal de Gent gran per renúncia anticipada al dret de superfície.

5. Aprovació de la primera pròrroga del contracte de serveis de neteja viària de la Garriga.

6. . Aprovació del pla de treball i del programa de participació ciutadana de l'avanç de la revisió del POUM.

7. Donar compte de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 2018.04.

8. Donar compte dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a l'exercici econòmic del 2017.

9. Expedient de modificació de crèdits núm. 2018.12. Modalitat: Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.

10. Expedient de modificació de crèdits número 2018.03. Modalitat: Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.

11. Modificació bases subvencions Cultura 2018.

12. Ratificació de la resolució d'Alcaldia-Presidència relativa a l'aprovació del pla pressupostari a mitjà termini, període 2019-2021.

Mocions

13. Moció CUP i SI-Solidaritat. Defensa llibertats artistes.

14. Moció ICV-EUiA, per denunciar incompliment del pacte d'estat en matèria de violència de gènere en els pressupostos de l'estat i reclamar la partida pressupostària compromesa per a les administracions locals de la lluita contra la violència i polítiques d'igualtat.

15. Moció CUP i SI-Solidaritat, Ple d'abril: Suport a Efrin.

16. Moció CUP i SI-Solidaritat Ple d'Abril: suport Proactiva Open Arms.

17. Moció Cup i SI-Solidaritat Ple d'Abril: Suport CDRs i resistència civil activa i no violenta.

18. Moció Acord-ERC. Per recuperar sistema públic de pensions.

19. Moció que presenta el Grup Municipal del PSC-CP de la Garriga sobre l’acord del Seguiment dels acords de mocions anteriors.

Precs i Preguntes

20. Precs i Preguntes.

Fotografia OAMC

blog comments powered by Disqus