Ple juliol_2017_OAMCAquest dimecres dia 21 de març de 2018, a les 19 h, tindrà lloc un nou Ple municipal a la Garriga, com sempre, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, amb la presència dels representants de tots els grups polítics del poble. La sessió es podrà seguir en directe, presencialment o a través de l’emissora local Ràdio Silenci (107.4 de la FM). Aquest n’és l’ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta núm. 108 corresponents al ple ordinari de 28 de febrer de 2018.

2. Aprovació de la rectificació de l’inventari municipal a 31 de desembre de 2017.

3. Ratificació de les tarifes del servei municipal de taxi per a l’exercici 2018.

4. Aprovació provisional de la modificació puntual del PGO per definició de paràmetres a la subzona A3.1. “Can Terrers”.

5. Aprovació inicial de la modificació de les Bases per a la convocatòria d’ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament.

6. Aprovació de l’actualització de tarifes dels serveis de subministrament d’aigua potable a la Garriga per part de SOREA SA.

7. Aprovació expedient de modificació de crèdits de l’Ajuntament, modalitat crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.

8. Aprovació expedient de modificació de crèdits de l’OAMC, modalitat suplements de crèdit.

9. Aprovació ampliació de la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona, organisme Autònom de Gestió Tributària (gestió tributària i recaptatòria de la taxa de manteniment del clavegueram, regulada a l’ordenança fiscal núm. T15).

10. Aprovació expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 2018.03.

11. Donar compte de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 2018.01. RAP.

12. Donar compte de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 2018.02 RAP.

13. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament i de l’OAMC de l’exercici 2017.

14. Adhesió al manifest del dia internacional de les dones 8 de març de 2018.

15. Informes de l’alcaldia.

16. Mocions.

17. Precs i preguntes.

Fotografia OAMC

blog comments powered by Disqus