Ple juliol_2017_OAMCAquest dimecres dia 31 de gener de 2018, a les 19 h, tindrà lloc un nou Ple municipal a la Garriga, com sempre, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, amb la presència dels representants de tots els grups polítics del poble. La sessió es podrà seguir en directe, presencialment o a través de l’emissora local Ràdio Silenci (107.4 de la FM). Aquest n’és l’ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta núm. 106 corresponent al Ple extraordinari i ordinari de 20 de desembre de 2018.

2. Aprovació de la creació d’una comissió política de seguiment dels acords municipals.

3. Aprovació de la modificació referent a la classificació del Consell Escolar Municipal i el Consell de Cooperació com a òrgans interns.

4. Aprovació de la modificació de l’acord d’aprovació de l’increment de l’1% de les retribucions, dietes per assistències i indemnitzacions dels membres electes de l’ajuntament de la Garriga.

5. Aprovació de la Verificació del text refós del PEU núm. 1. “La Doma”.

6. Aprovació de la modificació puntual del PGO per definició de paràmetres a la subzona A3.1. “Can Terrers”.

7. Aprovació del preu públic i del Curs de Clown i animació de festes infantils.

8. Aprovació de la modificació de l’ordenança general de subvencions núm. G22.

9. Donar compte de les notes de reparaments exercici 2017.

10. Donar compte de la pròrroga del pressupost 2017.

11. Informes de l’alcaldia.

12. Mocions.

13. Precs i preguntes.

Fotografia OAMC

blog comments powered by Disqus