Escut de_la_GarrigaAquest dimecres dia 28 de setembre de 2016, a les 19 h, tindrà lloc un nou Ple municipal a la Garriga, com sempre, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, amb la presència dels representants de tots els grups polítics del poble. La sessió es podrà seguir en directe a través de l’emissora local Ràdio Silenci (107.4 de la FM). Aquest n’és l’ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta núm. 88 corresponent al ple ordinari de 27 de juliol de 2016.

2. Despatx d’ofici.

3. Aprovació de la proposta de nomenament de la comissió del Nomenclàtor.

4. Aprovació inicial de la modificació de les bases per a la convocatòria d’ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament.

5. Aprovació inicial de la modificació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a centres educatius (escoles i instituts) per a la realització d’activitats o actuacions dins del programa dels jocs escolars de l’Ajuntament de la Garriga.

6. Aprovació expedient de modificació de crèdits, modalitat crèdits extraordinaris i suplements de crèdit).

7. Reconeixement extrajudicial de crèdits.

8. Aprovació del Compte General corresponent a l’exercici del 2015.

9. Donar compte de la Resolució d’Alcaldia-Presidència relativa a l’aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2017.

10. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost general corresponent al segon trimestre del 2016.

11. Donar compte de l’acompliment llei de la morositat 15/2010, en la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i del càlcul del Període mitjà de pagament global del RD 635/2014, corresponents al segon trimestre.

12. Adhesió a la moció dels governs locals de Catalunya en suport dels ACORDS DE PAU DE COLÒMBIA.

13. Informes de l’alcaldia.

14. Mocions.

15. Precs i Preguntes.

blog comments powered by Disqus