Escut de_la_GarrigaAquest dimecres dia 27 d’abril de 2016, a les 19 h, tindrà lloc un nou Ple municipal a la Garriga, com sempre, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, amb la presència dels representants de tots els grups polítics del poble. La sessió es podrà seguir en directe a través de l’emissora local Ràdio Silenci (107.4 de la FM) i llegir-ne un resum posterior a La Garriga Digital.cat. Aquest n’és l’ordre del dia:

1. Aprovació, si s’escau, d’acta núm. 83 corresponent al ple ordinari de 30 de març de 2016.

2. Despatx d’ofici.

3. Modificació de la composició de les meses tècniques de seguiment dels contractes de gestió de serveis públics i serveis per inclusió del regidor de contractació i hisenda Sr. Jordi Calatrava i Adell.

4. Modificació del contracte de gestió del servei públic de l’Escola Bressol Municipal “Les Caliues” en quant als plecs de prescripcions tècniques..

5. Aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística.

6. Autorització compatibilitat de personal municipal; Enginyer tècnic (Grup A2).

7. Acord d’adhesió a la pròrroga de la Compra Agregada de Serveis de Telecomunicacions.

8. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal T01, relativa a les taxes per ocupació del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.

9. Aprovació expedient de modificació de crèdits, modalitat crèdit extraordinari.

10. Donar compte de la resolució d’Alcaldia-Presidència d’aprovació de la liquidació del pressupost 2015.

11. Informes de l’alcaldia.

12. Mocions.

13. Precs i Preguntes.

blog comments powered by Disqus