Ple Municipal_maig_2014El proper dimecres dia 28 de gener de 2015 tindrà lloc un nou Ple municipal a la Garriga, com sempre, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, amb la presència dels representants de tots els grups polítics del poble. La sessió es podrà seguir en directe a través de Ràdio Silenci i llegir-ne un resum posterior a La Garriga Digital.cat. Aquest n’és l’ordre del dia:

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’Ofici.

3. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança T12, reguladora de la taxa per a la recollida d'animals perduts o abandonats i per l'expedició de la llicència de tinença i conducció d'un gos potencialment perillós.

4. Aprovació preus públics del Bar de Pinetons.

5. Declarar desert el procediment de licitació per la contractació mitjançant concessió administrativa de la gestió del servei públic de les piscines municipals i aprovació dels nous plecs administratius i inici de la nova licitació.

6. Aprovació del contingut i la signatura del conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme entre els ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal del Vallès Oriental.

7. Actualització de les Tarifes del servei municipal de Taxi per a l’exercici 2015.

8. Aprovació Pla Específic Municipal Rua de Carnestoltes 2015.

9. Pròrroga del conveni de gestió de residus de paper i cartró d’origen comercial amb el Consorci per a la gestió de Residus del VO.

10. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost 4T 2014.

11. Mocions.

12. Precs i Preguntes.

blog comments powered by Disqus