thumb Ple Municipal maig 2014El proper dimecres 17 de gener l'Ajuntament de la Garriga celebrarà un Ple de caràcter ordinari a  partir de les 19h a la Sala de Plens, en què e votarà, entre d'altres, l'aprovació dels pressupostos per al proper exercici 2015.

Aquest n'és l'ordre del dia:

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’Ofici.

3. Aprovació del calendari de sessions plenàries per a  l’exercici 2015.

4. Aprovació del pressupost general municipal consolidat corresponent a l’exercici econòmic 2015, juntament amb la plantilla de personal.

5. Aprovació inicial de la RLT de l’Ajuntament de la Garriga i de l’OAMC per a l’exercici 2015.

6. Aprovació inicial de la modificació del reglament regulador  del servei d’estacionament gratuït, amb horari limitat ( zona vermella).

7. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local d’1 de desembre de 2014 d’acceptació del càrrec de  Patrona de la Fundació privada Ricard Vicente de la Garriga.

8. Aprovació Pla Específic Municipal (PEM) Cavalcada de Reis 2015.

9. Mocions.

10. Precs i Preguntes.

blog comments powered by Disqus