Escut_de_la_GarrigaEl proper Ple, de caràcter ordinari, es farà el proper dimecres 25 de gener, a partir de les set de la tarda a la Sala de Plens de l'Ajuntament.

Ordre del dia:

2. Despatx d’Ofici
3. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local del dia 9 de gener de 2012 referent a la xifra del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2011.
4. Aprovació de la proposta de modificació de les tarifes del servei municipal de Taxi per a l’exercici 2012.
5. Aprovació de l’acord desafecció de la servitud d’aprofitament d’aigües i dret de pas de conduccions i canonades  respecte del pou existent al carrer de les Alzines 11.
6. Aprovació inicial del pressupost general consolidat de l’Ajuntament de la Garriga per a l’exercici 2012, juntament amb la plantilla de personal.
7. Aprovació inicial  de la RLT per a  l’exercici 2012.
8. Donar compte de l’informe d’Intervenció i Tresoreria relatiu al compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat a 31 de desembre de 2011.
9. Mocions
10. Precs i Preguntes
11. Donar compte al Ple d’assumptes de l’equip de Govern.

1. Aprovació acta sessió anterior

2. Despatx d’Ofici

3. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local del dia 9 de gener de 2012 referent a la xifra del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2011. 

4. Aprovació de la proposta de modificació de les tarifes del servei municipal de Taxi per a l’exercici 2012. 

5. Aprovació de l’acord desafecció de la servitud d’aprofitament d’aigües i dret de pas de conduccions i canonades  respecte del pou existent al carrer de les Alzines 11. 

6. Aprovació inicial del pressupost general consolidat de l’Ajuntament de la Garriga per a l’exercici 2012, juntament amb la plantilla de personal. 

7. Aprovació inicial  de la RLT per a  l’exercici 2012.

8. Donar compte de l’informe d’Intervenció i Tresoreria relatiu al compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat a 31 de desembre de 2011. 

9. Mocions

10. Precs i Preguntes

11. Donar compte al Ple d’assumptes de l’equip de Govern.

 

blog comments powered by Disqus